ŠKODA techweb [homepage]
Karosérie
19. ledna 2000

Odhlučnění

postup k odstranění příčin nadměrné vnitřní hlučnosti vozů Š105/120/130/Garde/Rapid


Boj proti hluku u starších škodovek s motorem vzadu je jako boj s větrnými mlýny, totiž nikdy nemůžete vyhrát.
Přináším zde jeden starší nicméně stále však platný návod na odhlučnení vaší škodovky.

Toto je instrukce AZNP pro servisi vydaná v roce 1985.
Postup k odstranění příčin nadměrné vnitřní hlučnosti vozů Š105/120/130/Garde/Rapid.
U vozů s nadměrnou vnitřní hlučností doporučujeme následující postup k odstranění příčin:

1. Kontrola upevnění agregátu do karoserie a odstranění případných predpětí; u vozů s kyvadlovou zadní nápravou povolit šrouby uchycující agregát ke karoserii (příčka motoru a převodovky) a šrouby pružných lůžek převodovky. Po nastartování a zařazení 1. převodového stupně 2 až 4x popojet s vozem dopředu a po samovolném zastavení (nesmí se brzdit) šrouby dotáhnout na předepsaný utahovací moment. U vozů s vlečenou zadní nápravou povolit spodní šrouby pružného lůžka převodovky a využít oválné ovtory v příčce zadní nápravy.

2. Kontrola uchycení tlumiče výfuku. Povolit horní matici M10 držáku tlumiče výfuku. V případě že závrtný šroub M 10 je v dotyku s otvorem držáku, je nutné držák demontovat a rozpilováním zvětšit otvory pro šrouby M 10 i M 7.

3. Kontrola prostoru Kolem předního víka převodovky. V prostoru kolem předního víka převodovky odstranit případné kolize (dotyky) mezi hadicemi topení, lanovody, trubkami chladící kapaliny, táhlem a kloubem řazení.

4. Kontrola uchycení alternátoru. alternátor musí být namontován v držáku a držák v bloku bez vůle, pevně dotáhnout.

5. Kontrola táhla brzd. Táhlo musí procházet středem otvoru v zákrytu vzduchového kanálu bez dotyku s průchodkou. Táhlo případně přitáhnout.

6. Prověřit utěsnění rohů u přepážek nad zadními kryty kol (v oblasti zadních bočních sloupků). Nedotěsněné místa dotěsnit chemiplastem dle obrázku vlevo.

7. Vnitřní kapsy závěsů motorové kapoty utěsnit chemiplastem po celém obvodu k povrchovému plechu. Viz pravý obrázek.

8. K odstranění vysoké hladiny vnitřního hluku na zadních sedadlech v oblasti otáček motoru 2500 +-300 min-1 vložit do příčky motoru přídavnou hmotu, 1.7kg u vozů s kyvadlovou zadní nápravou a 0.85 kg u vozů s vlečenou zadní nápravou. Hmotu připevnit co nejblíže ke středu příčky motoru. Tato úprava je sériově zavedena u modelu MII.

9. V případě vysoké hladiny hluku na předních sedadlech v oblasti otáček motoru 4000 +- 200 min-1 přilepit na zadní polovinu střechy odhlučňovací desku č.d. 441.9.7434.6 (bitumenová deska o rozměrech 950x650 mm s vrstvou plsti), která je od 10/84 montována sériově. Před nalepením nutno očistit střechu od zbytků polystyrenu a plastizolu. U vozů již vybavených odhlučňovací deskou zkontrolovat správnost jejího přilepení. Deska musí pevně držet v celé ploše střechy, nesmí být nikde odlepena.

10. Dotěsnění čističe vzduchu. Sejmout plastové víko čističe vzduchu a na těsnící hranu vlastního čističe navinout 2x textilní lepící pásku.

11. U vozů s kyvadlovou zadnínápravou nedoporučujeme zakrývání plata za zadnímy sedadly. Částečné snížení hluku nad zadními sedaldy je doprovázeno zvýšením hlučnosti na předních sedadlech.

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (27):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů