ŠKODA techweb [homepage]
Motor
8. listopadu 1999

Příčka motoru

vozidel Škoda 105-Rapid


Nosná příčka motoru se několikrát v průběhu výroby měnila. Nikoliv však rozměrově, ale proto, že složitým měřením byl objeven tzv. uzel ovlivňující vibrace projevující se náhlým zvýšením hlučnosti v poměrně úzkém rozmezí otáček motoru. Pro odstranění této závady začal výrobce vkládat a svarem upevňovat do trubky příčky závaží, nebo pěchovat do příček suchý písek. Tím se dospělo i k rozlišení příček pro vozy s kyvadlovou zadní nápravou a pro vozy s nápravou s vlečenými rameny. Pro montáž jsou zmíněné skutečnosti bezpředmětné, ale při nákupu náhradních dílů je nutné o nich vědět.
Na příčce jsou namontována čtaři pružná lůžka vytovřená spojením kovových nosných desek s pryžovým blokem vulkanizací. Lůžka jsou v provozu namáhána na střih a jejich životnost je omezená. Jakmile zjistíme oddělování pryže od ocelové desky,je nutné lůžko vyměnit - měníme zpravidla současně všechny čtyři lůžka. držáky (patky), kterými je k lůžkům upevněn motor, jsou opatřeny zarážkami, které při úplné separaci lůžka zabraňují sklesnutí motoru pod úroveň nosné příčky.
Při únavě lůžek dochází k poklesnutí motoru a tím i k naklonění převodovky. Následkem může být drnčení táhla řazení, nebo i samovolné vypadávání rychlostních stupňů při velkém propérování.
Demontáž příčky začínáme vyšroubováním čtyř matic M6, které drží krycí plechy, a sundáním těchto plechů. Potom podložíme motor zvedákem v místě vypoustěcí olejové zátky a zvedneme jej asi o 20 mm. Klíčem 17mm (GOLA nebo očkový) uvolníme a vyšroubujeme dva šrouby M10x20, které upevňují příčku ke karoserii. Potom uvolníme a zcela vyšroubujeme dva šrouby předních lůžek a uvolníme dvěmatice zadních lůžek. Příčku vyvlékneme ze zářezů jejím stlačením směrem dolů. Pružná lůžka zůstanou na patkách motoru. Jejich uvolnění je nejsnažší pomocí úderů kladiva na sekáč přiložený na hranu kovové desky lůžka přiléhající k patce, jinou možností odstranění je odvrtání středového šroubu.
Při demontáži příčky a lůžek dáváme pozor, abychom nepoškodili ukostřovací měděný pás vložený pod šroubová spojení. V případě, že je pás poškozený, je vhodné jej vyměnit za nový a současně očistitdosedací plochy lůžeki příčky až na holý plech, aby byl zajištěn elektrický kontakt. Tímto pásem jsou totiž ukostřena všechna elektrická zařízení spojená s motorem.
Nová lůžka, po prostrčení jejich šroubů otvory v patkách sešroubujeme a drobře rukou dotáhneme. Pod pravé přední lůžko nasadíme před našroubováním šroubu měděný pás. Šrouby a matice dotáhneme jen lehce. Následuje přišroubuvání přičky ke karoserii. Po dotažení šroubů příčky uvolníme zvedák tak, aby motor trochu zatížil lůžka a zkontrolujeme, zda šrouby lůžek dolehly do výřezů držáků. Potom teprve dotáhneme šrouby i matice lůžek. Namontováním krycích plechů na horní plochu příčky a odstraněním zvedáku práci dokončíme.

Doporučení na závěr, není vhodné ihned na tuho dotáhnout příčku, nechte ji lehce povolenou popojeďte nějakých 50 metrů a pak ji teprve dotáhněte na pevno, během těch 50 metrů si přece jenom trochu "sedne".

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (9):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů