ŠKODA techweb [homepage]
Motor
2. července 2003

Přísady Bishop´s Original

vše pro a protiČlánek vyjadřuje pouze stanovisko autora, nikoliv redakce.V článcích „Přísady do paliv a maziv I – III“ jsem se snažil o osvětlení problematiky všemožných přísad do motorových kapalin, což mnoho lidí pochopilo jako skrytou reklamu. Přišly různé komentáře, které buď potvrzovaly mé vývody, nebo mne naopak nařkly z pomluvy. Někteří jedinci nechtěli a dodnes nechtějí pochopit, že článek byl napsán jako popis všech dostupných přísad (nebo těch, které znám a co jsou nejvíce propagovány) a jak (ne)fungují. Jenže skutečně funkční přísada, která za něco stojí je pouze jedna, že to prodejcům ostatních přísad narušilo obchod je mi úplně jedno, to si měli uvědomit dříve, než se k prodeji odhodlali. Holt to je riziko podnikání… Chcete informace na to vaše „tunění“? Chcete. Tak tady je máte.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat samostatný článek jen o přípravcích Bishop´s Original (lze ho nazvat „Přísady… IV“). Aby dušičky některých jedinců měly klid, rovnou prohlašuji, že jde o reklamu. Napsat uvedený článek bylo moje svobodné rozhodnutí a nikdo z firmy B´Original Havířov mne k tomu nevyzýval ani nenutil, pouze mi poskytli všechny možné informace, které měli k dispozici. Jako odměnu „reklamní agentuře“ jsem dostal přísady do oleje za účelem provést slibovaný test na vlastním vozidle (který ovšem platím ze svého).

Výrobky Bishop nejsou nějak zvlášť silně propagovány (na reklamu v televizi nemá české zastoupení peníze, jde o samostatný ekonomický subjekt, který není z USA nijak dotován (výrobky normálně nakupuje jako každý jiný obchodník) a tak jen poskytuji více přesnějších informací, než které jsou obsaženy na internetových stránkách. Že mnoho z vás o Bishopovi nikdy neslyšelo není vůbec nic divného, uvědomíme-li si, že co není v televizi a dalších velkých médiích, se k vám prakticky nedostane, pokud nebydlíte zrovna vedle. Já osobně jsem o Bishopovi slyšel jen několikrát bez dalších bližších údajů a považoval jsem ho za „dalšího z řady“. Skutečně pouze důkladný průzkum a shánění informací z nezávislých zdrojů odhalí pravdu, která pro vás nemusí být vůbec příjemná. Určitá specifika při aplikaci prakticky nějakou velkou reklamní kampaň vylučují, zaplavit trh přípravky sice není velkým problémem, ale nesprávné použití (lidé s oblibou nečtou návody) a určité odlišnosti proti ostatním (v předchozích článcích uvedeným) přísadám v takovém systému prodeje Bishopa znevýhodňují. Také ode mne neuslyšíte, že bez přísad Bishop nejste schopni samostatného života, či vašim vozidlům škodíte jejich nepoužitím (tak, jak se vám snaží namluvit výrobci švindlů z předešlých článků). O jejich používání si na základě níže uvedených informací a třeba i vlastním ověření referencí a po ekonomické rozvaze rozhodněte sami. Každopádně stále platí, že kvalitní olej a jeho včasná výměna pro provoz vozidla dostačuje, nepoužitím jakéhokoliv dalšího přípravku v žádném případě motoru neublížíte.

 Nejdříve trochu historie o vzniku firmy Bishop. John E. Bishop senior se krátce po absolvování vysoké školy přestěhoval do New Orleans, kde začal pracovat v petrolejářské společnosti na pozici středního managementu. V roce 1962 zde ukončil pracovní poměr a založil společnost Allied Speciality Chemical Company, kde se věnoval výrobě a distribuci speciálních chemikálií pro olejářské a příbuzné společnosti.
 V roce 1968 tuto společnost prodal, tím získal kapitál na výzkum a začal se naplno věnovat výzkumu problému s povrchy kovů, který objevil při řešení určitého úkolu pro jednoho ze svých odběratelů. Co ho nejvíce zaujalo bylo zjištění řady odborníků v oblasti metalurgie, že:
 „95% veškerých mechanických závad jde na vrub tření a třením vzniklé teploty“.
  Po několika letech výzkumu vyvinul a zdokonalil mazací látku k ochraně povrchu kovů a celou technologii nazval permanentně difúzním mazivem – PfLTM.
V roce 1975 se přestěhoval s rodinou do Texasu a založil výrobní společnost. Svůj výrobek začal dodávat do průmyslových podniků a obchodů s potřebami pro motoristy. Výroba a distribuce přípravku jednou firmou vedla k nízkým obratům při prodeji, proto se rozhodl založit oddělenou distribuční firmu, která by se zabývala pouze prodejem. Po roce hledání kvalitního managementu založil v roce 1978 s dalšími třemi společníky společnost Petrolon, kde měl 25%-ní podíl a která začala distribuovat jeho produkt systémem MLM (známý distributorský systém Multi Level Marketing (více – úrovňový – prodej), kterým se u nás prodávají např. kosmetika Avon, Oriflame atd. a který se u nás často podvodně provozoval jako „letadlo“). Výrobku byl dán název Slick 50 a pro podporu prodeje bylo do výrobku přidáno nepatrné množství PTFE (teflonu) – v uvedené době byl PTFE na vzestupu, vysvětlovat americkému spotřebiteli něco o přesné funkci něčeho, čemu vůbec nerozumí, jaksi postrádalo smysl a tak tento miniaturní podvůdek byl přijatelným řešením. Ovšem toto řešení bylo šlápnutím vedle, jeho společníci, kteří byli sice schopní obchodníci, ale o chemii a mazivech skoro nic nevěděli, byli přesvědčeni, že tajemství PfL technologie spočívá jen a pouze v teflonu a on je tím prostředkem, který má na svědomí ony vlastnosti výrobku. Když je to tak jednoduché, tak proč tam dále Bishopa trpět - rozhodli se Johna „vystrnadit“ z obchodu a vydali si ochranné známky na jeho patenty. Začali vyrábět sami výrobek, který nebyl ničím jiným, než směsí normálního oleje a PTFE a použili pro něj již úspěšně zavedený název Slick 50. John Bishop díky tomuto podvodu nebyl schopen pokračovat ve své práci téměř dva roky a utrpěl značné ztráty. Výsledkem byla žaloba na společníky a ukončení veškerých dodávek pro firmu Petrolon. Soudní spor se táhl až do roku 1994. Nový výrobek, prodávaný firmou Petrolon začal mít řadu problémů díky množství poškozených motorů. Z tohoto důvodu byla firma Petrolon prodána firmě Quaker State, která (aniž snad věděla o problémech, nebo jen zlatokopecky chtěla zbohatnout na slávě originálního Slicku 50), prodej uvedeného neoriginálního Slicku 50 převzala. FTC se však důsledně zaměřila na jejich klamavou reklamu a „odměnila“ je pokutou 10 mil. USD. Firma Quaker State stále ještě prodává neoriginální Slick 50 u nás a zaštiťuje se testy na původní Bishopův výrobek.
Originální výrobky Johna Bishopa s úspěchem využívaly profesionální závodní stáje jako např. Newman – Haas, Layton – House March, All American Racing včetně předních jezdců jako např. Dan Gurney, Freddy Spencer a Mario Andretti. Společnost Johna Bishopa stála při zrodu Velké ceny USA. Mimo jiné sponzorovala Velkou cenu Long Beach v roce 1979 přenášenou živě ABC Wide World of Sports a řadu dalších akcí.
V roce 1994 skončil soudní proces s firmou Petrolon. Rozhodnutím soudu od uvedeného data nesměla žádná z firem využívat referencí na originální Slick 50 ani uvádět jakákoli spojení se jménem John Bishop. Své originální výrobky začal prodávat pod soukromou značkou Bishop´s Original. V roce 2000 expandoval se svými produkty do společnosti Xcel Plus International a pod touto značkou jsou jeho výrobky prodávány v USA. Výrobky přímo distribuované z centra v Houstonu jsou (konkrétně do ČR) dodávány pod původním označením Bishop´s Original. John Bishop, po nepříjemných zkušenost s původním internetovým providerem, předal celé své webové stránky firmě Xcel PlusTM ( http://xcelplus.com ), jde o převzaté texty z původního webu. Kliknutím na odkaz Lubrilon na uvedených stránkách se otevře celý přehled veškerých značek, pod kterými byly jeho výrobky prodávány včetně časového zařazení (stránky Xcel Plus jsou skutečně identické s původními stránkami Bishop´s Original). Originální stránky se jménem Bishop již neexistují. John Bishop se angažuje i v jiných aktivitách a přísady již netvoří základ jeho existence, postupně se do podniku zapojuje jeho rodina (John již má přes 60 let). I z tohoto důvodu webová prezentace přísad pod jeho jménem ztrácí význam.
V průběhu let byla jeho originální receptura podrobena řadě oficiálních testů na motorových zkušebnách. Ty prokázaly, že tento přípravek „jednoduše funguje“. Patentová ochrana již sice vypršela, ale nikomu se zatím nepodařilo do dnešního dne jeho technologii zkopírovat. Sám Bishop vždy s úsměvem říká: „Je to něco jako Coca Cola – pokud se vám povede přijít na způsob výroby, je to vaše“.
Bishop nevyrábí pouze přísady do motorových a převodových olejů, v nabídce jsou i autokosmetika a čistící přípravky pro mytí motorů atd.
 

Výrobky Bishop´s Original v České republice – historie vzniku firmy.

Nynějším prodejcem přípravků Bishop´s Original je firma B Original s.r.o. se sídlem v Havířově. Vznik firmy nebyl zrovna jednoduchý.
V roce 1991 se ing. Vladimír Poláček poprvé setkal s přísadou do oleje zvanou Metabond. Jednalo se o kanadský výrobek, který mu byl představen jedním Němcem v rámci řešení nové technologie dobývání slojí pod Lázněmi Darkov. Tehdy zastával funkci vedoucího projektanta Závodu 2 Dolu 1. máj v Karviné. Vzhledem k tomu, že se jako technik intenzivně zajímal o veškeré technické novinky a uvedená přísada mu byla předvedena na demonstračním přístroji, rozhodl se této látce věnovat daleko větší pozornost a výsledkem byl jeho odchod ze zaměstnání na dráhu soukromého podnikatele. V roce 1994 spolu s dalšími společníky založil MLM firmu, která distribuovala velice úspěšně Metabond. Postupně pronikal do tajů chemie maziv a snažil se ověřit výrobcem udávané vlastnosti výrobku. Prvním překvapením byla změna výrobku v roce 1994, z původní tmavě černohnědé olejové kapaliny na poloprůhlednou hnědou kapalinu se zcela odlišnou vůní oproti původnímu provedení. Druhým velmi nepříjemným zjištěním byl výsledek testů na zkušebně Tatry Kopřivnice, kde se potvrdilo to nejhorší. Přípravek ničí motory kvůli obsahu síry a fosforu, tedy vysoce korozívních substancí. Dalším „kopnutím pod koleno“ byl kolaps jeho motoru ve Fiatu Regata 1,7 D, který se při zcela normální jízdě po dálnici zadřel tak, až to hezké nebylo (motor měl najeto 95 000 km a byl 3x ošetřen falešným Metabondem). Tehdy se mu začaly otevírat oči a začal intenzivně pátrat po podstatě tzv. mikromolekulárních látek. Po dalším pátrání se dostal k řadě dokumentů, potvrzujících jeho podezření, že „zázračné přísady“ do olejů, vyrobené na bázi chlorových uhlovodíků, jsou škodlivé pro motory a způsobují jejich nebezpečnou korozi. V okamžiku, kdy obdržel výsledky zkušebny Tatry Kopřivnice, obvinil dodavatele v Německu z podvodu a zatajování důležitých skutečností a prakticky v průběhu jednoho měsíce ukončil činnost ve firmě METABOND ČR s.r.o., kde do té doby vykonával funkci technického ředitele. (O co přesně šlo – na zkoušky mu byl poskytnut originální Bishopův přípravek, ale jelikož od určitého roku nebylo možné Bishopovy přísady legálně získávat a prodávat pod jinou obchodní značkou, začala se „blbým východoevropanům“ dodávat přísada na úplně jiné bázi. Původní zkoušky a testy s originálním přípravkem, provedenými i u německé TÜV, byly velmi povzbuzující a u nás tehdy nikoho nenapadlo, že by snad někdo z kapitalistické ciziny byl schopen takového podvodu. To platí i o teflonovém Slicku 50.)
Protože to bylo velmi nepříjemné probuzení, snažil se dopátrat vynálezce původních mikromolekulárních přísad. Dlouho se nedařilo, až v průběhu roku 1997 prostřednictvím jednoho výrobce leteckých motorů v ČR získal kontakt do USA na pozdějšího společníka, který byl v přímém kontaktu s J.Bishopem. Díky němu dostal telefonní číslo na Johna Bishopa. Při telefonickém rozhovoru řekl Bishopovi, že má zájem o jeho přípravky pouze v případě, že neobsahují kovové částice, teflon nebo chlórové resp. fluorové sloučeniny. Bishop poznal, že rozumí problematice a proto se rozhodl pro určitou formu spolupráce. Po přímém rozhovoru s ním mu byly zaslány vzorky a technická dokumentace, včetně mnoha referencí. Po jejich prostudování a provedení základních chemických zkoušek zjistil, že tyto výroky mají veškeré potřebné a deklarované vlastnosti a že se jedná o originální látku, kterou předtím hledal.
 Na základě této skutečnosti byla v roce 1998 založena firma VEPOS LUBE s.r.o. se sídlem v Březové nad Svitavou, kterou tvořili 3 společníci. V roce 2000 se však kvůli neshodám mezi českými společníky rozpadla a následně vznikla společnost B ORIGINAL s.r.o. se sídlem v Havířově, která je nyní autorizovaným dovozcem výrobků Bishop´s Original do ČR a je jediným zástupcem Johna Bishopa. (Zánik původní firmy a vznik firmy nové byl složitější (úmrtí amerického společníka při letecké nehodě, následné handrkování s našimi úřady o uznání jeho úmrtního listu atd.), ale to sem zrovna nepatří.) Není mu známo, že by zde byl jiný odběratel Bishopových výrobků. Pravděpodobně se nikdo jiný o originálních produktech firmy Bishop´s Original nedozvěděl, nebo měl špatné zkušenosti s „pančovanými“ přísadami, příp. po ničem nepátral. Bishopovy aktivity se zaměřovaly na oblast Ameriky, Afriky, Austrálie a východní Asie, Evropa byla jaksi mimo, dodnes nevíme proč. (Původní Slick 50 se dovážel do Norska, Švédska, Francie, Rakouska, Belgie a Švýcarska, od roku 1985 ale jakýkoliv dovoz originálních výrobků do Evropy prakticky ustal.) Bishop si dlouhodobě ověřoval, zda se jedná o seriózního partnera, který nebude zkreslovat informace a bude se snažit pravdivě informovat o jeho produktech. Dokonce k tomu účelu využil informací svých přátel, kteří mají své obchodní aktivity v ČR. Po zhruba ročním ověřování byla firmě poskytnuta exkluzivita.
Aby opět nedošlo k mrzutostem, během celého období spolupráce s Johnem Bishopem se snažil si ověřit veškeré údaje, které mu byly poskytnuty. Na zkušebně Minervy Boskovice si ověřil snížení tření a tzv. nouzový dlouhodobý chod. Od uživatelů olejů Elf navíc získal výsledky měření opotřebení motorů systémem Elf ANAC. U Českých drah běží třetím rokem testy na dvou motorových jednotkách. Ve všech případech byly potvrzeny pozitivní účinky přísad Bishop´s Original. Další testy byly prováděny na nákladních vozidlech při částečné spoluúčasti na nákladech (dodávky přípravku a testování olejů na náklady B Original s.r.o.). V polovině roku 2002 došlo k typicky české události – vykradení auta v Praze, kdy měl jednání se svými prodejci, zmizely všechny originální dokumenty o prováděných testech (zajímavé, že by bezdomovci chtěli odevzdat sběr?), většinu z nich se již nepodařilo plně obnovit (hlavně zahraniční testování).
Teď k názvům – v USA se distribucí výrobků zabývá zmiňovaná firma Xcel PlusTM, takto jsou Bishopovy výrobky označovány, tato firma má na starosti i vývoz na ostatní kontinenty, ceny má tomu úměrné (výrazně dražší, než je cena pro ČR). Pro ČR se dodává pod názvem Bishop´s Original. Firemní barva Bishopa je nachová, tato barva se objevuje na všech etiketách jeho výrobků.
Ing. Poláček se dlouhodobě zajímá o veškeré druhy přísad do olejů, aby měl přehled o konkurenci. Shodli jsme se na jednom: na našem trhu je obrovské množství různých „zázračných“ vodiček a přípravků, které nemají kolikrát ani nejzákladnější dokumentaci, kterou vyžadují naše zákony. Bezostyšně jsou lidé klamáni a bohužel není odvolání (často ani u ČOI). Tito zlatokopové bezohledně prodávají přípravky, které motorům nesvědčí, dříve získané peníze vkládají do bombastické reklamy, která na české zákazníky působí velmi přesvědčivým dojmem, protože našinci nemají možnost srovnání, o pokutách a „vyhazovu“ z USA nemají ani potuchy. Výroba těchto přípravků je levná a na ceně je často i 1 000%-ni zisk. To se to potom zadává reklama do televize…

Výrobky Bishop v žádném supermarketu nenajdete. Je to proto, protože je nutno zákazníkovi vysvětlit možná rizika při nevhodně zvoleném použití a také mu přesně popsat, jak se s výrobkem správně zachází. Přístup k zákazníkovi je zcela odlišný, anonymita se prostě nenosí. Prodejem se zabývají také nezávislí distributoři, pokud má někdo zájem prodávat, má dveře otevřené. Pokud vím, nabízí 4 čerpací stanice naftu již ošetřenou aditivem od Bishopa.
 

Jak vlastně Bishopovy přísady do maziv fungují?

Určité informace jsem poskytl v článku „Přísady I“. Tyto ale nejsou vyčerpávající a tak bych to zkusil znovu. Celý princip je založen na poznatku, že minimálního opotřebení a snížení tření je možné dosáhnout pouze při souvislé vrstvě oleje mezi třecími plochami, olej obě plochy od sebe oddělí a tak nedojde k přímému dotyku kovu na kov. (Ropný olej byl vyhodnocen jako jediné schopné mazivo s komplexními vlastnostmi, důležitými pro funkci spalovacího motoru. Zatím nebyla vyvinuta technologie nebo látka, která by olej plnohodnotně nahradila.) Problémem je nedokonalé opracování styčných ploch, které je ale nezbytné pro udržení mazacího oleje na povrchu kovů. Známe to z konstrukce motoru, kdy se plocha válce pouze honuje, ačkoliv máme další možnosti vyhlazení povrchu, jako finišování a superfinišování. Příliš hladká plocha neumožní mazacímu oleji přilnout k povrchu kovu (olej nemá adhezní vlastnosti lepidel, na povrchu kovů zvlášť dobře nedrží), mazací film se velmi lehce trhá a součásti jsou nedostatečně mazány. Honování sice umožní udržení oleje na povrchu kovu (tolik se pohybem součástí nestírá), ale zase je problém v určité drsnosti, mikroskopické výčnělky na obou plochách jsou často vyšší, než tloušťka olejového filmu a při vzájemném pohybu o sebe třou. Tím vzniká nechtěné tření a nadměrně se zvyšuje teplota povrchu, která negativně ovlivňuje kvalitu oleje. Hroty se sice postupně obrousí, ovšem obroušený materiál ještě nějakou dobu působí mezi třecími plochami jako brusná pasta a způsobuje další opotřebení ploch s další tvorbou hrotů. Použití olejů s vyšší viskozitou je sice částečným řešením, ale vysoká viskozita zvyšuje odpor pohybu součástí a tak je jejich přínos diskutabilní.
Principem Bishopových přísad je vytvoření vrstvy velmi odolné olejnaté látky, která překrývá hroty na kluzných plochách materiálu, ale zároveň nepůsobí zvýšený odpor pohybu součástí. (Normálního odporu je dosaženo mazacím olejem, který má předepsanou viskozitu a který je pro chod motoru nezbytný.) Přísada nesměla vyžadovat úpravy technologie výroby motorů ani olejů, protože k tomu by Bishop žádnou automobilku a rafinérii jen tak nedonutil. Princip působení tedy spočívá ve vytvoření valenčních vazeb molekul vyšších uhlovodíků (několikanásobně hydrogenované naftenické nebo parafinické destiláty) prostřednictvím jednoho kyslíku na protipól na kovovém povrchu (kyslík je důležitý, bez něho to nefunguje). Jednotlivé molekuly jsou dlouhé řetězce 8 – 15 uhlíků. Využívá se chemická i fyzikální adsorpce maziva, hlavně fyzikální adsorbce polárních molekul na aktivovaný povrch kovu. Takto vytvořený „koberec" je velice stabilní a odolává vysokému přetížení. Princip „difúze do povrchu" spočívá v pronikání těchto molekul do mikrotrhlinek na kovovém povrchu, podobně jako je tomu u některých druhů lepidel. Pokud by se motor po aplikaci přísady demontoval, na povrchu třecích ploch bychom našli velmi pružnou a odolnou látku, která se podobá „zrosolovatělému“ oleji. Tato vrstva má tloušťku 1 – 2 ?m. Na tuto vrstvu se dále navazuje motorový olej (dochází k difúzi oleje do „koberce“), který je na ní velmi pevně držen, normálně nesteče ani za několik měsíců. Tato difúze má kladný vliv na spotřebu oleje, protože tento je na podkladu celkem pevně držen a pístní kroužky ho tak lehce nepřehazují sem a tam. Na rozdíl od ostatních typů přísad nedochází k chemickému působení látky na kov, přísada s kovy nereaguje, pouze se zakotví v mikrotrhlinkách materiálu. Účinky přípravku však nespočívají pouze v nosné kostře přípravku. Na tu jsou pak navázána další speciální aditiva, která pak dokážou další věci (blíže nespecifikováno). Přísadu je možné odstranit z válců dvěma způsoby – oškrábáním mechanickou cestou a ponecháním na působení času, v principu jde o látku na ropném základě a tak podobně jako motorové oleje podléhá stárnutí. Jistě by se dal najít další způsob odstranění látky po demontáži motoru, ale v praktickém provozu mohou nastat pouze tyto dvě možnosti.
Proč se mluví o permanentní difúzi – látka není navázána chemicky, tudíž je možné mechanické vytrhávání jednotlivých řetězců z povrchu kovu, ale tyto jsou ihned nahrazeny řetězcem novým, proto tedy permanentní difúze. Difúze trvá vlastně „permanentně“ po celou dobu životnosti ochranného povlaku.
Nevím nakolik je předchozí popis srozumitelný, ale více by snad řeklo složení přísady, kterou nikdo, kromě výrobce, nezná. Každopádně bych shrnul působení přísady takto: vytvoří se velmi pevně zakotvená vrstva ropného produktu s mazací účinkem na povrchu kovu, která na sobě velmi dobře drží olej, který nestéká ani při dlouhodobějším odstavení z provozu. Jelikož na všech třecích plochách je neustále přítomen olej, nemá k nim přístup vzduch a tak součásti výrazně méně korodují. I po dlouhé době nečinnosti motoru po nastartování neběží motor nasucho, tím klesá opotřebení a zmenší se i výkon, potřebný ke spouštění. Protože je motor téměř dokonale mazán, klesají mechanické ztráty, motor má vyšší výkon a nižší spotřebu paliva a oleje. Nárůst výkonu a pokles spotřeby sice není v desítkách procent (není to ani z principu funkce spalovacího motoru možné), ale důležitější je prodloužení životnosti motoru, které je způsobeno výraznějším oddělením třecích dvojic olejovým filmem, který se méně trhá, v případě přetržení olejového filmu působí zakotvený „koberec“ jako nouzová mazací vrstva a umožňuje motoru po určitou dobu pracovat bez olejové náplně (tento jev zjištěn při provozních zkouškách a také poznatky z praxe při haváriích olejových systémů, Bishop se o něm oficiálně nezmiňuje, nechce aby se toho někdo chytil a doporučoval jízdy s minimální olejovou náplní atd.). Absence horkých míst v motoru z působení tření prodlužuje životnost oleje, který si své vlastnosti zachovává po delší dobu, proto maže velmi dobře i v době, kdy je předepsána výměna olejové náplně, kdy za normálních okolností olej již určité vlastnosti ztrácí. John Bishop se snažil vyvinout takový přípravek, který donutí olej mazat tak, jak se sluší a patří na jeho typ a kategorii. Jízda bez oleje se uvádí pouze v referencích, kdy některá letadla dokázala bez olejové náplně doletět na nepříliš vzdálená letiště, případně některé vozidlo po proražení vany ještě asi 30 min. jelo, aniž by se motor poškodil (po odstranění závady a doplnění oleje se dále pokračovalo v jízdě). Olej v motoru má také chladící funkci pro součásti, které nejsou chlazeny kapalinou nebo vzduchem, která se nedá jen tak nahradit, proto nikdo z rozumných lidí bez oleje nepojede. Bishopovy přípravky v žádném případě olej nenahrazují, pouze umožní v případě nouze krátkodobý provoz bez něj. Bez oleje se totiž obejde pouze takové zařízení, kde nedojde ke styku „třecích“ dvojic za pohybu součástí a zatím mi není známo, že by takové zařízení někdo vyrobil.

Teď tedy praxe. Přísada se dokáže navázat na povrch kovu, který je zbaven všech nečistot typu karbon, lakové úsady, saze atd., nemusí být absolutně čistý jako při nanášení PTFE, mazací olej nevadí, ten na povrchu pevně nedrží. Po nalití předepsaného množství (5% objemu olejové náplně) do motoru se začne za působení teploty, určitého minimálního tlaku a běhu motoru, kdy je přípravek roznášen olejovou náplní do všech příslušných míst, čištění vnitřních ploch motoru od uvedených úsad, teprve po jejich vyčištění začne postupně docházet k difúzi látky do povrchu kovu. Olej v motoru se účastní pochodu difúze pouze tolik, že roznáší přísadu po motoru a odplavuje rozpuštěné nečistoty. Přísada aktivuje povrch kovu, na který se potom naváží polarizované molekuly přípravku. Dokud není motor důkladně zevnitř vyčištěn, k navázání přísady nedojde, proto musí být motor po určitou dobu v provozu (nemusí běžet nepřetržitě, běžný provoz plně vyhovuje), většinou se udává 2 500 km pro osobní a 5 000 km pro nákladní vozidla, teprve poté začne přípravek plnit svoji funkci. Po dobu aplikace se nesmí z motoru vypustit olej, jinak se difúze přeruší, zbylá přísada se totiž vypustí s olejem.

Doporučuje se následující postup:
Nové motory – motor musí být po záběhu, u osobních aut minimálně 10 – 15 000 km, u nákladních asi 30 000 km. Nalít do čistého oleje, nebo maximálně do ujetých cca 3 000 km, ujet předepsané kilometry a olej vyměnit. Účinky přísady se projevují postupně. Záleží na stavu motoru, množství úsad a stupni opotřebení. Pokud má někdo eminentní zájem o prokazatelné ověření účinků, je vhodné odebrat vzorky oleje před aplikací přísady, nechat udělat jeho rozbor a totéž provést v okamžiku výměny oleje ošetřeného přísadou. Tak si ověříte vliv přísady na snížení opotřebení motoru (množství kovových částic v oleji, přítomnost nežádoucích látek typu chlór, síra, fosfor, celkové opotřebení oleje a míra ztráty aditiv), což je vlastně to nejdůležitější. Pro uživatele olejů Total, Elf je tento rozbor za minimální poplatek. Nepoužívat žádné přídavné čistící prostředky na odstranění černých kalů a karbonu, přísada si poradí sama!!! Jestliže se od začátku používá olej syntetický, případně kvalitní zahraniční olej polosyntetický, je množství úsad v motoru malé a příliš kvalitu oleje neovlivní.
Staré motory – motory, které mají najeto hodně přes 100 000 km, záleží také na používaném typu oleje (u Super Mogulu je i 80 000 km hodně). Zde se postupuje stejně, jen se před aplikací receptury doporučuje provést odkalení motoru pomocí odkalovací přísady. Ta odstraní převážnou část veškerých škodlivých úsad z motoru a navázání přípravku trvá již výrazně kratší dobu, protože povrch kovu je již očištěn. Pokud se projevuje zvýšená spotřeba oleje, je vhodné použít prostředek k uvolnění pístních kroužků, který „otestuje“ motor a ukáže, zda je nutná GO. Pokud jsou pístní kroužky pouze přichycené karbonem, uvolní je, kompresní tlaky a tlak oleje se zvednou a následně poklesne spotřeba oleje. U starých motorů hrozí při předchozím neodkalení uvolnění velkého množství úsad, které mohou vést k poškození motoru! Z tohoto důvodu před aplikací kontaktujte prodejce, nebo přímo ing. Poláčka a konzultujte s ním přesný postup aplikace, aby se předešlo nemilým překvapením.
Velmi staré motory – pokud má motor najeto tolik, že se blíží udávané životnosti, má vyšší spotřebu oleje a začíná ztrácet výkon, použití přísady již nebude mít větší smysl, protože jednotlivé důležité součásti motoru (hlavně pístní kroužky) budou natolik opotřebené, že aplikace jakékoliv přísady ztratí smysl (kroužky a další díly se tím neobnoví). Bishop osobně považuje používání jeho přísad do hodně ojetých motorů za vyhozené peníze.
Další aplikace přísady:  Bez ohledu na to, jestli jde o nový nebo starý motor – pokud se nenajede za období jednoho roku více než 100 000 – 150 000 km, stačí pouze nalít přísadu při výměně oleje, vrstva přísady je ještě funkční, povrch se tedy nemusí čistit od usazenin. Navázání přísady se projeví dříve (několik stovek kilometrů, platí i pro velké naftové motory), protože čištění od úsad odpadá. Při velkém proběhu kilometrů u nákladních vozidel s minerální olejovou náplní staršího typu oleje bych spíše doporučoval každou 2. – 3. výměnu použití čističe motoru na odstranění černých kalů a následně použití uvolňovače pístních kroužků (popis bude dále v textu). Tím se z motoru odstraní karbon a další nečistoty, s kterými přísada bude zbytečně po aplikaci bojovat (není tak inteligentní, aby poznala kde se karbon nachází, jestli na stěnách nebo kluzných plochách).

Pokud jste dobře četli, je vám nyní jasné, že Bishopovy přípravky nejde jen tak demonstrovat na nějakých zkušebních strojích, protože neúčinkují ihned, ale až po určité době. Zákazníka tedy nejde jednoduše oblbovat usměvavými slečnami a přidáváním závaží.

 Přísada v oleji navíc zvyšuje antikorozní vlastnosti oleje, olejový film nestéká z vnitřního povrchu motoru a chrání jej i při dlouhodobém odstavení. Trvanlivost ochrany je jeden rok, nebo 100 000 km u osobních a až 150 000 km u nákladních vozidel (co přijde dříve). Přísada není univerzální, pro benzínové, naftové motory osobních vozidel a motory nákladních vozidel existují speciální receptury, které by se neměly zaměňovat. Totéž platí i pro motory dvoudobé, motory zahradní techniky atd. Každopádně žádný přípravek není věčný, déle než rok nevydrží žádná receptura pro motory od Bishopa (receptury pro převodovky nemají dobu aplikace omezenou, lze je použít i u trvalých náplní jednorázově na celou dobu životnosti). Při používání přísady je nutné dbát na co nejlepší filtraci vzduchu, křemičité látky v oleji působí jako brusivo a zkracují dobu působení přísady i na polovinu doby. Negativní působení křemičitých látek na vrstvu byla prokázána při testech s motorovou jednotkou Českých drah, u tohoto testu byla věnována velká péče sledování provozu a testování vzorků oleje, na základě uvedeného zjištění byla netěsnost filtrační skupiny odhalena a následně odstraněna, od té doby se nadměrné množství křemíku v oleji neobjevilo. Při použití přísady často klesne spotřeba oleje, a to i dost výrazně. Je to způsobeno tím, že se při čištění vnitřních ploch motoru vyčistí i oblast pístních kroužků, kterým se zvětší pohyblivost, na druhé straně silnější mazací vrstva různě dotěsní pohyblivé části proti „nedovolenému“ pohybu. Difúzně zakotvený olej v „koberci“ má menší možnost pohybu, pístní skupina způsobuje menší vynášení oleje do spalovacího prostoru. (Pokles spotřeby oleje dosáhnul u amerického leteckého pístového motoru s přeplňováním Teledyne Continental TS 10 – 520 KCB 217 kW skoro 75%.) Zvýší se tlak oleje asi o 0,5 bar a klesne jeho teplota asi o 10 – 15 %. Oficiálně změřený pokles tření v motoru byl okolo 30%, což na výkonu dělá asi 11 – 15 % zisku. Čím je konstrukce motoru starší a motor větší, tím jsou výsledky lepší. Uvedené hodnoty patří mezi nejlepší a platí pro americkou produkci, v evropských motorech jsou dosažené hodnoty zhruba poloviční. Nárůst výkonu většinou nepřesahuje 5%, spotřeba paliva asi 2 – 5%. Akcelerace motoru při brzdové zkoušce se zvýší asi o 15% (doba měření, kdy se motor spustí a od nejnižších provozních otáček se vytáčí pod plným plynem do otáček maximálních, se o uvedených cca 15% zkrátila, nejde tedy o akceleraci vozidla, jak je normálně udáváno v technických údajích k vozidlu).

Vytvořená ochranná vrstva byla také oficiálně změřena. Měření prováděl Franklinův ústav následujícím způsobem: přípravkem ošetřený klikový hřídel byl rozřezán  na tři části (metoda řezání nezveřejněna), jedna z částí byla důkladně v ultrazvukové myčce očištěna, další byla ponechána neočištěná a poté byl povrch dílů poniklován (opět neudáno jakým způsobem). Pod elektronovým mikroskopem se zvětšením 10 000x byla jasně vrstva přísady u obou vzorků viditelná, ani ultrazvuk nebyl schopen navázanou přísadu odstranit. Na rozdíl od ostatních přípravků na jiné bázi než PTFE, které udávají nulovou tloušťku a tak vlastně nedokazatelnost přítomnosti, Bishopova látka vidět je, i když jen pod mikroskopem.
 

Popis přísad:

Přísady jsou z důvodu špatných zkušeností se zneužíváním názvů označovány atypicky jako „Receptura xxx“ (Formula xxx) a slovním označením funkce. Písmeno G značí určení pro benzínové motory a písmeno D je určeno pro motory naftové. Přísad je celá řada, budu se více věnovat přísadám, určeným do motorových vozidel.

Přísady do olejů:

Receptura 460 – g (354 ml), přísada do olejů benzínových motorů osobních vozidel:
Přísada je určena do motorů s objemem až 7,5 l a objemu olejové náplně až 6,0 l. Balení se aplikuje celé bez ohledu na to, jestli má motor obsah menší. Aplikuje se do nové olejové náplně, příp. by nemělo po výměně oleje být najeto více, než 3 000 km, po nalití se motor nechá 2 – 3 min. v chodu, aby se přísada promíchala s olejem, okamžitá jízda není nutná. Motor by se ale neměl odstavit z provozu, nedošlo by k navázání přísady na třecí plochy. Přesný popis aplikace jsem uvedl výše. Nemělo by dojít k výměně olejové náplně dříve, než dojde k navázání přísady na povrch kovu, tedy minimálně po 2 500 km.

Receptura 400 – d (354 ml), přísada do olejů naftových motorů osobních a malých nákladních vozidel:
Přísada je určena pro vznětové motory do objemu 7,3 l a objemu olejové náplně 7,8 l. Pro aplikaci platí totéž, co u předchozí receptury. Z důvodu nižších provozních otáček se doporučuje ujet více kilometrů, asi 3 000 – 3 500.

Receptura 906 GDC (946 ml), přísada do motorů nákladních vozidel všech typů:
Přísada ošetří až 20 l olejové náplně, dávkuje se v poměru 1 : 20. Pro aplikaci platí totéž, co u předchozích receptur, pouze z důvodu zhruba polovičních provozních otáček motoru trvá navázání přísady až 5 000 km.

Receptura 9061 (50 ml), přísada do olejů čtyřdobých motorů zahradní techniky:
Míchá se v poměru 1 : 20 s olejem, jinak platí prakticky totéž, co u předchozích receptur.

Receptura 240 (50 ml), přísada do dvoudobých motorů:
Používá se do všech typů dvoudobých motorů, 25 ml přísady se smíchá s připravenou směsí 2 l benzínu a oleje a tato připravená směs se vyjede. Motor je ošetřen na období 6 měsíců. Přísada má odlišné složení proti přísadám do čtyřdobých motorů z důvodu jiného typu mazání, nesmí se zaměnit.

Pozn.:  Pokud nedojde při první aplikaci ke zlepšení, či dojde k malému snížení výkonu motoru, je to způsobeno tím, že se olej zahustil velkým množstvím rozpuštěných úsad a tím se zvýšil odpor pohybu součástí motoru. Většinou pomůže výměna oleje, je vhodné opět aplikovat přísadu, původní dávka se pravděpodobně vyčerpala rozpouštěním úsad a nemusí být navázána v dostatečném množství. Navázání přísady potom trvá kratší dobu, plochy jsou již vyčištěny. (Tento postup doporučuje přímo John Bishop, z prstu jsem si ho nevycucal.)

Receptura 451 (118 ml), přísada do mechanických převodovek osobních automobilů:
Přísada se používá pří výměně oleje, ošetří až 4 l olejové náplně. Používá se vždy při výměně oleje. Obsah lahvičky se smíchá s olejem a nalije se do převodovky. Provozem dojde k postupnému navázání přísady na povrch kovu. Nesmí se používat do automatických převodovek!

Receptura 4x4 (236 ml), přísada do převodovek vozidel s pohonem všech čtyř kol:
Převodovky vozidel 4x4 mívají ve společné skříni s převodovkou i mezinápravový diferenciál, složení přísady je tomu uzpůsobeno. Ošetří až 4 l oleje, aplikuje se každou výměnu oleje stejně, jako předchozí receptura. Nesmí se použít do automatické převodovky!

Receptura 127 (236 ml), přísada do automatických převodovek:
Jediná přísada určená pro automatické převodovky, opět ošetří až 4 l oleje a aplikuje se každou výměnu oleje. Od ostatních přísad se liší svou červenou barvou pro zabránění záměny.

Receptura 842 (946 ml), přísada do mechanických převodovek obecně:
Přísada se míchá v poměru asi 1 : 12 s převodovým olejem, v případě nepříznivých podmínek 1 : 8. Aplikuje se spolu s výměnou oleje. Nepoužívat do automatické převodovky!

Receptura 844 (946 ml), přísada do diferenciálů:
Platí opět vše, co je uvedeno u předchozí receptury. Vhodné do hypoidních převodů, ovšem hypoidní olej přísada nenahrazuje, musí se použít v každém případě!

Pozn.:  Receptury 842 a 844 jsou určeny do převodovek nákladních vozidel, stavebních strojů a průmyslových převodovek. Rozdíl mezi nimi je v koncentraci, pokud je převod velmi namáhaný, používá se č. 844. Na rozdíl od přísad do motorů nejsou přísady do převodovek omezeny časem, podmínky působení jsou jiné a tak vydrží ve funkci po celou dobu předepsané životnosti oleje. U celoživotnostních náplní to platí také!
 

K recepturám, určených do převodovek, svým způsobem patří i Receptura 31900 (vícelitrová balení), přísada určená do hydraulických systémů. Míchá se s hydraulickou kapalinou v poměru 1 : 10 – 1 : 40. Byl proveden pokus ve zkušebně Minervy Boskovice, kde se zkoušelo ošetření vodící drážky držáku pouzdra cívky v tělese chapače. Držák z chromniklové oceli a chapač z oceli podle ČSN 14 220 zrovna nepatří ke optimálním kluzným dvojicím. Byla použita kombinace receptury č. 31900 a bílého těžkého oleje v poměru 1 : 20. Kluzné plochy byly namazány pouhými třemi kapkami uvedené směsi. Stroj byl uveden do chodu a pomocí dynamometru byla měřena třecí ztráta. Provoz zařízení byl ukončen vždy po osmi hodinách nepřetržitého provozu, následný den bylo měření opakováno. Každý den se opakovalo totéž, z původního maximálního příkonu po zahřátí poklesl příkon zařízení na prakticky totožnou hodnotu, která byla asi o 50 – 60% nižší. Po celou dobu byla dvojice mazána původními třemi kapkami oleje, další mazání nebylo provedeno. Po 28 dnech byl test ukončen z důvodu normálního ukončení testu podle zadání. I po této době byly výsledky v uvedeném rozsahu poklesu tření. Celý průběh testu je zdokumentován a mám i grafické zpracování výsledků, ovšem je to x-tá kopie (originál byl ukraden s dalšími věcmi z auta) a tak její naskenovaná podoba je velmi nekvalitní (ale zaslat k posouzení ji mohu komukoliv).

Receptura XLO – G 7500, XLO – D 3500 (946 ml), stabilizátory motorových olejů:
Určeno pro stavební stroje. Problémem provozu stavebních strojů je prostředí, v kterém pracují – např. hluboké jámy, kde se vzduch prakticky nehne. Olejové chladiče jsou často okamžitě zanesené prachem a neúčinkují s dostatečným výkonem. Olejové náplně jsou namáhány vysokými teplotami po dlouhou dobu, teploty často překračují nejvyšší povolené hodnoty. Z těchto důvodů vznikly uvedené přísady, které napomáhají stabilizaci motorových olejů, aby se zbytečně nezkracovala jejich výměnná lhůta. Pro osobní vozidla praktický význam nemají, podle mne by to byly vyhozené peníze.
 

Přísady do paliv:

Receptura 462, 463 (463 – 75 ml, 462 – 946 ml a větší), celoroční přísada do nafty:
Přísada se používá podobně jako ostatní komerční přísady do nafty, jak jsem uvedl v článku „Paliva motorových vozidel“. Proti nim má navíc schopnost vázat vodu a nerozlišuje se zimní a letní provedení, rozdílu se dosahuje velikostí dávky, v létě postačí 1 : 5 000,  v zimě až 1 : 1 000, záleží na okolní teplotě (při 1 : 1000 dokáže udržet naftu tekutou i při -33° C). Návod je na obalu. Doporučuje se používat trvale, postupně vyčistí celý palivový systém a udržuje ho v čistotě, konzervuje spalovací prostor.

Receptura 333 – G (354 ml), přípravek k ošetření hlav válců benzínových motorů:
Nejde o přísadu typu Aral, Shell V – Power atd. Používá se jednorázově při každé výměně oleje. Balení se nalije do 40 – 80 l benzínu, u škodovek se dávka rozdělí na dvě části a vždy jedna polovina se nalije před tankování do téměř prázdné nádrže, potom se dotankuje do plné, totéž s druhou dávkou při následujícím tankování, opět vyjet nádrž téměř do konce. Jestliže měl motor vysokou spotřebu oleje z důvodu pronikání oleje přes vodítka ventilů, použije se dvojnásobná dávka přísady (do 160 l benzínu). Přísada vyčistí kompletně palivový systém a sací trakt motoru, úsady na ventilech a ve spalovacím prostoru. Vyčištěný kov je ošetřen látkou, která kov chrání celkem dost dlouhou dobu proti opotřebení. Osobně jsem to ještě neměl možnost vyzkoušet, ale ošetření hlavy má vyřešit problém motorů s měkkými sedly při provozu na LPG nebo bezolovnatý benzín (ovšem správný předstih a předepsaná vůle jsou důležité také). Znovu opakuji – nejde o preventivní aditivum, používá se jednorázově, v jiné koncentraci nemá přiměřenou účinnost. Využití má při provozu na LPG, při provozu na benzín je možné po jednom použití receptury jezdit na aditivovaná paliva, které motor budou udržovat v čistotě (vše závisí na ekonomické rozvaze, jestli jezdit na dražší benzín, nebo jednou za čas použít tuto recepturu).
Tato receptura se může použít i pro odkarbonování dvoudobých motorů, ovšem vyčistí motor, silně zakarbonovaný výfuk bude nutno vyčistit jinak (mechanicky, vypálením atd.). Postup je stejný jako u čtyřdobých motorů.

Receptura 696 – D (354 ml), přípravek k ošetření hlav válců naftových motorů:
Přísada má stejné použití jako č. 333 – G, ale nedokáže vyčistit sací ventily shora, protože přes ně proudí pouze čistý vzduch. Postup aplikace je shodný s Recepturou 333 – G. Celý systém vstřikování vyčistí a namaže, nějakým záhadným způsobem dokáže vyčistit i spalovací prostor.

Pozn.: Receptura 696 – D může u dlouho neošetřovaných motorů (mnoho desítek tisíc kilometrů) způsobit uvolnění úsad v takové míře, že se něco někde ucpe. Z tohoto důvodu je lepší použít nejdříve přísadu do nafty, vyjet minimálně 5 – 6 nádrží a teprve poté použít 696 – D. Tuto vlastnost nemá jen Bishopova přísada, stejný účinek může mít jednorázový čistič od kterékoliv jiné firmy.
Všechny tři receptury palivový systém dlouhodobě konzervují.
 

Čistící přísady:

Receptura 501 ( 354 ml), prostředek k odkalení motorů:
Používá se k vyčistění vnitřku motoru od karbonu, lakových úsad a černých kalů u motorů, které mají najeto mnoho kilometrů, nebo jezdily na nekvalitní oleje. Nalije se celé balení do olejové náplně před výměnou oleje a poté se volným tempem ujede 25 – 40 km. Po jízdě se olej ihned vypustí. Jde o ropnou látku, která nezanechává v motoru nežádoucí zbytky, nemusí se vyplachovat. Doporučuje se používat hlavně při používání minerálních olejů každou třetí výměnu. Pokud je po vyčištění motoru aplikována Receptura 460 – G (nebo 400 – D), další použití této přísady již není nutné.

Receptura 560 (946 ml), prostředek k uvolnění pístních kroužků:
Používá se pouze ve spojení s Recepturou 501. Po aplikaci Receptury 501 se nahradí litr nového oleje tímto přípravkem a přísada se nechá účinkovat do další výměny oleje. Čištění oblasti pístních kroužků probíhá velmi pomalu, proto tak dlouhá doba aplikace. Je to způsobeno jiným typem karbonových úsad, které vznikají vlivem vysokých teplot v drážkách pístu, přísada nesmí připustit uvolnění velkého množství úsad najednou, pístní kroužky by se mohly na určitou dobu znehybnit ještě více. Přísada dokončí kompletně čištění motoru, poté je vhodné použít některou z receptur do olejů. Čističe jsou totiž natolik účinné, že odstraní všechny úsady z motoru (i ty kladné), pokud bude takto ošetřen motor s mnoha ujetými kilometry, může (ale nemusí, záleží na okolnostech) dojít k rychlejšímu opotřebení motoru z důvodu zvětšených vůlí. Tomuto by měla některá z přísad do olejů odpomoci.
 

Ostatní přípravky:

Kromě uvedených přísad Bishop vyvinul mazací tuky na zcela odlišné bázi, než se běžně používají, Základem nejsou lithná ani vápenatá mýdla, ale bentonit, montmorillonit, ropné látky a syntetický hliník. Vyznačují se hlavně tím, že nemají bod skápnutí. Plně nahrazují klasická maziva. Používají se s velkým úspěchem tam, kde se musí zajistit mazání za vysokých teplot a také při mazání jaderných zařízení. Obecně způsobí pokles odporu otáčení běžných valivých ložisek proti mazání klasickými tuky, rozdíl dosahuje 15 – 20%. Nesmí se s klasickými mazacími tuky míchat, původní mazivo se musí úplně odstranit. Zvláštním typem je aerosolový typ, který se dá použít jako látka na ochranu dutin karosérie, vyznačuje se vysokou odolností působení korozívních prostředí.

Receptura 1771, 1773 je výrobek, který se uplatňuje v mazání drobných mechanizmů, jako jsou zámky, řetězy, šicí stroje atd. Velmi dobré vlastnosti vykazuje při ochraně ostří obráběcích nástrojů, výrazně prodlužuje jejich životnost. Běžnými nástroji, které jsou určené na obrábění uhlíkové oceli, je možné po ošetření tímto přípravkem obrábět nerezový materiál (bez ošetření to jde také, ale nástroje se rychle otupí).

Přípravek ExStink je určený na odstraňování zápachů všeho druhu, počínaje zápachem plastických materiálů, konče zápachem barev libovolného druhu.

V sortimentu jsou dále přísady pro výrobu paliv, hlavně pro stabilizaci bionafty jak při výrobě, tak při skladování.

Další výrobky jsou určeny pro autokosmetiku a čištění zamaštěných povrchů (motory, převodovky, podlahy garáží atd.).

Ceny jednotlivých přípravků jsou uvedeny na webových stránkách B Original Havířov.
 

Co lze od přípravků očekávat?

Žádné zázraky typu „klesla nám spotřeba u Felicie 1,6 z 9 na 6 litrů“ (tímto tvrzením mi „krmil uši“ prodejce Prolongu LUJA dealer v Křižíkové ulici v Praze 8 asi před 4-mi lety). Po přečtení několika desítek referencí z různých firem a od soukromých osob bych výsledky shrnul asi takto:
 

 •  pokles spotřeby paliva a oleje, procentuálně u oleje výraznější než u paliva
 •  pokles hlučnosti zařízení, zvláště u převodovek a diferenciálů
 •  zlepšení startovatelnosti v zimě, výraznější u naftových motorů s aditivem v naftě
 •  subjektivně posuzované zvýšení výkonu a živosti motoru
 •  výrazné prodloužení životnosti
 •  u naftových motorů pokles kouřivosti
 •  zvýšení kompresních tlaků
 •  zvýšení tlaku oleje v mazacím systému motoru
 •  po demontáži motoru zjištěna čistota vnitřních ploch téměř na úrovni nového motoru
 •  dlouhodobá stabilita výkonových parametrů
 •  absence přehřívání motoru při plném zatížení (ovšem v kolonách při pomalé jízdě se motor přehřeje vždy, pokud se nezapne včas větrák chladiče, přehřátí ale nastává později)
 •  pokles teploty oleje asi o 10 – 15%
 •  u motorů Š 781, které se zdály zralé na předčasnou GO, se po použití receptur č. 501, 560 a 460 – G vše zlepšilo natolik, že byly ponechány dále v provozu
 •  výrazné zlepšení všech technických parametrů u zemědělské techniky, pokud byla ošetřena kompletně včetně hydraulických systémů

 Co od přípravků očekávat nelze?
 

 • GO motoru za chodu
 • zvýšení úsťové rychlosti střely o 1 m/s u střelných zbraní

Pojištění výrobků:

Pojišťovny jsou dnes převážně akciové společnosti. Je tomu tak proto, že na založení pojišťovacího ústavu je nutný určitý minimální kapitál, který se počítá v desítkách milionů korun, což většinou jednotlivec nemá. Řešení, které se používalo v začátcích pojišťovnictví, že se vše řešilo na základě jakoby družstevního vlastnictví, podobně jako u kampeliček, je dnes nemožné. Akcionáři založili pojišťovnu za účelem nějakého zisku, těžko lze předpokládat, že vloží svoje miliony někam, kde z nich nic mít nebudou. Pojišťovny jsou dnes normální podnikatelské subjekty, které svou činností musí vykazovat určitý zisk, nutný pro provoz společnosti a také na výplaty dividend. Pojišťovny jsou z hlediska podvodů nejvíce napadané ústavy, proto si každá pojišťovna důkladně proklepne každého klienta, u kterého je vysoké riziko pojistného plnění. Znáte to sami – chcete-li si nechat pojistit cokoliv větší hodnoty, musíte splňovat určitá kritéria, stanovená pojišťovnou, jinak vás pojišťovna nepojistí. Základem pojišťovny je totiž krytí náhodných a neodvratitelných škod, které mohou vzniknout nezávisle na vůli a proti vůli pojištěného. Všimněte si, jak pojišťovny dbají na ochranu a zabezpečení různých výtvarných děl, šperků, výstav starožitných a historických předmětů, kde je vysoké riziko krádeže.
Proč o tom píši. Výrobky Bishop jsou totiž pojištěny proti možnému vzniku škody. Pojišťovna Allianz by jistě nepojistila něco, kde hrozí vysoké riziko pojistného plnění, zaplatit někomu několik stovek milionů korun za vzniklé škody (mohlo by nastat např. u vojenské techniky, lokomotiv, letadel) se jí asi nebude zdát jako správná podnikatelská aktivita. Už toto o výrobku něco vypovídá. Neříká to sice nic o tom, jestli skutečně fungují, ale vypovídá to vše o tom, jestli mají na jimi ošetřovaná zařízení negativní vliv. Silně pochybuji o tom, že by v takovém případě pojišťovna šla do tak vysokého rizika a smlouvu podepsala. Závěr si každý jistě udělá sám.
 

Proč?

Několikrát se dostala „na přetřes“ otázka, proč tedy nedávají Bishopovu přísadu do olejů všichni velcí výrobci olejů, když je tak perfektní? Na to je odpověď jednoduše složitá. Za prvé je si třeba uvědomit určitou specifičnost aplikace, přísada v každém litru oleje by se v mnoha případech (častější výměny oleje, než za 1 rok) vůbec nevyužila, olej by pak byl zbytečně drahý. Vyrábět pouze speciální typ oleje pro „roční“ použití se mi jako úspěšná komerční záležitost nezdá, jako příklad uvádím vynikající prací prášek na barevné prádlo Ariel Color, který byl pro nezájem zákazníků stažen z trhu (a dodnes se hospodyňky diví, že jim barevné prádlo díky práškům na bílé prádlo rychle bledne). Stačí si uvědomit, co ví běžný motorista o olejích a jak by takové řešení dopadlo – např. po GO motoru okamžité použití takového oleje by motoru v žádném případě neprospělo, záběh je nutný vždy. Také není v zájmu tržní ekonomiky prodlužovat životnost spotřebních výrobků, klesá prodej náhradních dílů i nových výrobků, a to kromě snížení zisků výrobců zvyšuje nezaměstnanost. Za druhé: zkusil někdo z vás prorazit jako fyzická osoba nebo malá firma proti gigantům? Gigant má stovky inženýrů, kteří se celou dobu zabývají výzkumem a pro určitou zkostnatělost a „strategické“ zájmy společnosti nemají dost volnosti, nebo jenom elánu (také proč, když jim více nezaplatí) vyvíjet něco převratného. Tak a teď vezměte svůj převratný vynález a těmto inženýrům ho nabídněte – v tom momentě se stáváte nepřítelem státu č. 1. Jmenovaní učiní vše pro to, aby z vás udělali pitomce (což se jim v 99% případů zdaří, oni jsou někdo, vy jste jenom „debil z venku“). Pokud by totiž váš vynález přijali, dali by tím najevo, že nic nedělají nebo nic neumějí. Znemožní vás všemi dostupnými prostředky, testy vašeho vynálezu vyjdou zcela spolehlivě hluboce minusové a ještě vás nařknou z poškozování zájmů společnosti. Udělají z vás takového blba, že vás z toho bude bolet hlava ještě deset let v důchodu. Dokázali jste totiž někde ve sklepě s pilníkem, logaritmickým pravítkem a s minimálními náklady to, o co si oni s plným vybavením a mnohamilionovým rozpočtem ani neškrtli. V lepším případě vás po „otestování vynálezu“ (okopírují, co budou moci, ukradou co jen půjde) slušně vypoklonkují, že nemají zájem, nebo v nejlepším případě vás budou jednoduše ignorovat bez následků na zdraví duševní i fyzické. Mám pokračovat dále? Za třetí: pokud by i váš vynález koupili, nemáte jistotu, že ho nedají k ledu. Sice vám vyplatí pohádkovou odměnu, ale donutí vás převést na ně všechna práva a tím jste ze hry, váš dobře míněný úmysl skončí v šuplíku. Nebo budou chtít podíl ve vaší firmě, aby mohli kontrolovat vaši další práci a případně vám házet klacky pod nohy. Žádný skutečný vynálezce nevynalézá jen kvůli penězům, chce vidět své dílo v praxi a tak na takové metody prostě nepřistoupí. Zkuste přijít s čistým zdrojem obnovitelné energie – tím se zhroutí celý petrolejářský průmysl, kromě pohádkových zisků společností přijdou o práci miliony lidí. Zde dokonce riskujete fyzickou likvidaci své osoby! Je už jasné, že některé věci prostě nejdou? Odpověď na otázku v záhlaví odstavce je tedy: Proto!
 

Rady na závěr:

Prodejem se – kromě mateřské firmy v Havířově – zabývají dealeři, pracující na smlouvu (živnostenský list, to aby se více snažili), nejsou tedy zaměstnanci firmy B Original s.r.o. a pokud by došlo k poškození vašich práv nesprávným doporučením aplikace z jejich strany, jsou plně odpovědni oni, ne mateřská firma. Podvodníků je na světě mnoho a opatrnosti není nikdy nazbyt, doporučuji každému, kdo by potkal a chtěl od oficiálního dealera Bishopovy produkty, aby provedl dvě věci:

1. Vyžádal si vizitku a dotazem na firmu (mailem, telefonem) si zkontroloval, jestli tento člověk je skutečným dealerem firmy. Pokud není, jde o trestný čin podvodu a klidně na něj zavolejte policii.
2. Podíval se dobře na webové stránky B Originál s.r.o., kde jsou všechna balení zobrazena, jestliže dodané balení tvarem a provedením neodpovídá, je to nějaký podvod a mohl by se vám dostat do ruky místo Bishopa třeba nějaký Prolong atd. Řeči o tom, že je to rozlévané z velkých balení kvůli ceně neobstojí, tyto podmínky dealeři nemají, dostávají výrobky v originálním balení.

Jestliže jsou oba body splněny, není se čeho obávat. Další výrobky si opět kupujte od něho, nebudete muset znovu nic ověřovat.

Proč o tom píši – tyto stránky čtou lidé různí a na základě uvedených skutečností by někteří mohli dojít k názoru, že nejlépe lze získat peníze od nezkušených důvěřivců, kterým se např. nabídne sleva atd. a prodá se jim třeba obyčejný olej do šicího stroje. Nikde není napsáno, že konkurence, které moje články pěkně napadly prodej, se nebude chtít nějak pomstít a začne prodávat svoje šmejdy jako Bishopovy receptury a tím budou chtít dosáhnout diskreditace firmy a jejich výrobků. O solidnosti těchto firem si nedělám žádné iluze. Neobviňuji nikoho, jen na základě svých zkušeností varuji.

Jestliže by naopak došlo ke kolapsu vašeho zařízení vlivem výrobku, odpovědná je firma (reklamaci ale podle zákona řešíte s prodejcem, buď s firmou, nebo s dealerem!). Nebojte se reklamovat, máte na to právo a B Original s.r.o. se své zodpovědnosti nezříká! K reklamaci je nutné doložit několik maličkostí, např. značku použitého oleje a způsob jeho získání, používané palivo, počet ujetých kilometrů od aplikace atd. a hlavně paragon o koupi výrobku, aby se prokázalo, jestli šlo skutečně o Bishopa a kdy byl koupen (těžko budete po někom chtít, aby vám uznal reklamaci po dvouletém provozu v motoru, kdy nebyl přípravek po roce obnovován). Co je ale nejdůležitější – vzorek oleje z poškozeného motoru (převodovky), aby se mohl provést rozbor na zjištění příčiny. Proto olej z poškozeného zařízení nikdy nelikvidujte! Firma je pro takové případy pojištěna, pokud se ukáže, že došlo k pochybení z její strany, škodu uhradí bez nějakého hádání. Budete-li postupovat odlišně, nemusí být reklamace uznána! Nejlepší je si v případě poruchy zařízení vyžádat informace přímo u firmy jak přesně postupovat.

Postřehy:
 

 • U nových aut provádějte aplikaci vždy až po záběhu a není od věci počkat do uplynutí záruční doby. Stát se může cokoliv a pokud by se prokázalo, že jste do motoru nalili něco nepovoleného (výrobce po dobu záruky zakazuje prakticky vše, co nedoporučil sám), zaplatíte opravu ze svého. Závada nemusí mít nic společného s Bishopem a tak nedostanete nic ani od něho.
 • Při pravidelné kontrole oleje sledujte jeho vizuální podobu, jakmile by začal rychle houstnout či výrazně měnit barvu, je vhodné provést konzultaci s prodejcem a vozidlo neprovozovat do té doby, než se zjistí příčina, předejde se tak nemilým překvapením. Totéž platí i v případě, že se motor začne chovat „nevychovaně“. Je-li již najeto dostatek kilometrů pro navázání přísady, je vhodné olej vyměnit. Stává se totiž, že kamarádem přinášený olej „za dvacku litr“ nemusí být nic extra, za dobu používání se v motoru vytvoří mnoho úsad a pokud nebyl motor před použitím důkladně vyčištěn, receptura tyto úsady rozpustí ve velkém množství, karbon se opět začne srážet (nedostatek čistícího aditiva, které se již vyčerpalo) a může vytvořit neprůchodnou vrstvu v olejových kanálech.
 • Praskne-li klika či se přetrhne ojnice, zlomí ventilová pružina nebo se ulomí ventil, jde v 99,9% případů o vadu materiálů nebo jeho únavu a tady s reklamací na Bishopa nepořídíte nic.
 • U motorů starých doporučuji před aplikací Receptur 460 - g nebo 400 – d použít odkalovač, aby se motor zbavil nadbytečných úsad karbonu atd. Hrozí nebezpečí, že si s nadměrným množstvím úsad receptura neporadí. Je to sice dražší řešení, ale výsledek je potom jistý.
 • U motorů zralých na GO vám Bishop nepomůže, udělejte GO a přísadu použijte po záběhu, nebo si kupte méně opotřebované auto (také vysoká spotřeba oleje způsobí spálení velké části přísady dříve, než stačí odvést v motoru svou práci). Uvedená „pohádková“ Avie byla riskantní podnik který vyšel, ale který nemusí vyjít v dalším případě. Avie (podle mne) nebyla až tak moc opotřebená, jejím problémem bylo velké množství úsad, které znehybnily pístní kroužky (pokles tlaků a nárůst spotřeby oleje), po vyčištění a aplikaci naftové receptury se poměry zlepšily natolik, že pokračuje dále v provozu (a také trvale používá Recepturu 462 a 906 GDC).
 • Po aplikaci přísady přejděte na olej moderní konstrukce, třeba i minerální (API minimálně SJ/CF). Vytváří méně černých kalů a karbonu. Výměna oleje proběhne bez problémů, protože je motor zbaven nebezpečných úsad. Nejlépe je olej vyměnit ihned (včetně filtru) po navázání přísady, protože se tak zbavíte rozpuštěných úsad, které zbytečně zahustí olej. Jsou to sice náklady navíc, ovšem ty se vám časem vrátí v menší spotřebě oleje a paliva a delší životnosti zařízení. Nemyslím si ale, že by bylo vhodné do starších konstrukcí motorů používat syntetický olej, polosyntetika a minerál vyhoví dostatečně.
 • U převodovek se odkalení nedělá, převodové oleje karbon nevytváří, protože není přítomno palivo ani vysoké teploty. Přísada se dává vždy do nového oleje a při jeho výměně, nic dalšího, kromě doporučeného postupu při výměně oleje, není nutné provádět. Škoda Auto zakazuje cokoliv do celoživotnostních náplní převodovek přidávat, jestli se rozhodnete přísadu použít, udělejte tak až po záruční době. Neztratíte tak záruku v případě nějaké závady. Do automatické převodovky použijte přísadu až po záruční době.
 • Před aplikací Receptury 240 se u dvoudobých motorů doporučuje použít Receptura 333 – G. Nejdříve motor důkladně vyčistit, potom „naimpregnovat“. Recepturu č. 240 použít na jaře a na podzim tak, aby byl případně uskladněný stroj přes zimu chráněn, životnost přísady je pouze 6 měsíců.
 • Všechny přísady do olejů a paliv jsou vytvořeny na ropné bázi, jejich spálením se tedy katalyzátor ani jiné zařízení v motoru a výfukovém potrubí nepoškodí, zplodiny svým složením zhruba odpovídají zplodinám ze spáleného oleje. Vzhledem k množství, v kterém jsou v motoru obsažené a jak pozvolna se uvolňují působením času, nelze v praxi ani určit množství jednotlivých sledovaných složek ve výfukových plynech.


Ekonomická rozvaha:

Přípravku Bishop nepatří mezi haléřové zboží a tak si musí každý sám spočítat, jestli se mu jejich používání vyplatí. U nákladních automobilů se není o čem bavit, aplikace Receptury 906 – GDC „zvýší“ náklady o cca 1 haléř na ujetý kilometr, kdy zisk z poklesu spotřeby paliva a oleje se dá počítat na desetihaléře na km, nehledě na prodloužení životnosti motoru. Zhruba totéž se dá říci o Receptuře 462, 463. U osobních vozidel s malým ročním proběhem je jistě výpočet méně optimistický, pouze receptury do převodovek jsou ekonomicky únosné vždy, protože nejsou omezeny časem. Receptury 333 – G a 696 – D jsou jednorázového charakteru, vyčištění sacího traktu a spalovacího prostoru je přínosné vždy (hlavně v případě používání LPG je to velmi rychlé řešení, není nutné vyjíždět mnoho nádrží dražšího aditivovaného benzínu po sobě).
Hlavní Receptury 460 – g, 400 – d a 906 – GDC mohou při velmi malém ročním proběhu provoz prodražit, ale zase na druhé straně chrání motor proti korozi, studené starty po dlouhé odstávce jim vadí výrazně méně, než u neošetřeného motoru. Ostatní receptury jsou většinou jednorázového charakteru, použijí se jen jednou před ošetřením přísadou do oleje a tím jejich použití končí. Výjimkou je přísada do nafty, která je nutná z důvodu udržování palivového systému v čistotě a hlavně v zimě zabraňuje zamrzání nafty. Ovšem má své opodstatnění, při nákladech 0,08 Kč na kilometr se díky snížení spotřeby dosahuje zisku. Jednoduchými počty dojdeme k závěru, že při pouhém poklesu spotřeby benzínu o 0,5 l/100 km (nejčastěji udávaná hodnota v referencích) se při 5 000 km ušetří asi 600,- Kč, úspora na oleji by mohla dosáhnout 100 – 150 Kč (předpokládám používání oleje s cenou okolo 100 Kč/litr). Zvýšení životnosti nemá cenu při tak malém počtu ujetých kilometrů počítat, auto daleko dříve zkoroduje, než se motor odporoučí i bez přísady. Takže se náklady zhruba vrátí. Nakolik ohodnotit zlepšení provozních vlastností – nejsem profesor ekonomie (někteří političtí umělci uměli ohodnotit i státní vlajku a státní znak) a tak to ponechám na zvážení každého z vás. Dosaďte si do výpočtu svůj konkrétní počet ujetých kilometrů a sami posuďte, jestli je používání přípravků Bishop pro vás rentabilní.

Reference, oskenované faxy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 


Aktualizace 18.5.2004 Další reference, formát word.

Škodovkářům zdar!

Autor článku: CJ (Jiří Čech)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (178):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů