ŠKODA techweb [homepage]
Motor
3. listopadu 1999

Klínový řemen

vozidel Škoda 105-Rapid


Správné vypnutí klínového řemene bychom měli kontrolovat po ujetí nejvýše 5000 km. Jeho neporušenost častěji. Předepsané vypnutí je dáno stavem, kdy při tlaku 0,2 MPa v polovině vzdálenosti mezi řemenicemi je průhyb 10 až 15 mm (na obrázku).
Napínání klínového řemene uskutečňujeme po uvolnění obou šroubových spojů na vzpěře alternátoru i šroubu M10x70 ve spodním uložení alternátoru tím, že těleso alternátoru odklápíme od bloku motoru. K odklopení použijeme nejlépe dřevěnou tyč vzepřenou mezi alternátor a blok motoru. Samozřejmně, že tato práce se nejlépe provádí ve dvou lidech, jeden napíná řemen a druhý mezí tím utáhne šrouby.
Při demontáži, nebo opětovné montáži řemene je nutné rovněž zcela uvolnit alternátor a přiklopit ho k bloku. Násilným přetahováním řemene přes hranu řemenice bez uvolnění alternátoru se řemen poškozuje - praská jeho textilní pletivo a porušuje se pryž.
Klínový řemen musí ležet na šikmých bocích řemenice, nikdy na dně drážky. Pokud řemen vrže je možné potřít jeho boky mýdlem. Málo napnutý řemen prokluzuje, což nejen snižuje otáčky a tedy i účinnost alternátoru a čerpadla chladicí kapaliny, ale současně i zahřívá řemen, který se ničí. Příliš napnutý řemen způsobuje rychlejší opotřebení ložisek alternátoru a také zkrácení životnosti řemene.
Současně s kontrolou napnutí řemene a případně jeho korekcí kontrolujeme i rovnoběžnost řemenic. Pokud je alternátor nakloněn, nabíhá řemen na řemenici šikmo a odíráním se ničí.
Důležitá je i kontrola upevnění držáků, ve kterých je alternátor kyvně uložen. Při přetržení řemene je nebezpečí poškození hlavice rozdělovače. Bez řemene není možné pokračovat v jízdě, neboť je  zastavena cirkulace chladící kapaliny a tím její přehřátí se všemi možnými dalšími nepříznivými následky.
Náhradní klínový řemen bychom měli vozit stále s sebou. Pochopitelně vždy používáme jen řemen takového tzypu, který je určen pro náš vůz. Je možné používat řemeny o rozměrech 9,5 x 1000, nebo 10 x 1000 klasického tvaru, nebo řemeny stejných rozměrů, ale ozubené, které mají menší namáhání v ohybu a tím i větší životnost.

Popis obrázku nahoře, šipky míří na šrouby, které je nutné uvolnit při napínání klínového řemene. A dále ukazuje správné propnutí řemene při kontrole.
Spodní obrázek ukazuje vlevo špatnou a vpravo správnou a polohu řemene v řemenici.

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (1):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů