ŠKODA techweb [homepage]
Motor
23. února 2001

Tisíc hodin na dynamometru

zátěžový test motorů 136


Současně s prodlouženou životnostní zkouškou Škody 781 BK 3 (Favorit), jak se v úředních záznamech vůz jmenoval, probíhala ve zkušebně VÚ AZNP dlouhodobá životnostní zkouška motoru Škoda 781.136 (tj. provedení připraveného pro Favorit 136 L) na dynamometru - tedy na motorové brzdě. Pravidla hry určuje ČSN 30 0506, která stanoví pro zážehové motory s objemem nad 1 250 cm3 celkem 133 tříhodinových cyklů. To znamená 399 hodin běhu v přesně určených, pro motor nanejvýš drastických podmínkách. Cykly pracovních režimů jsou dvojí, A a B, a střídají se v pořadí AAB, AAB atd. nepřetržitě, ve třísměnném provozu.

Při cyklu podle programu A se po 15 minutách přípravy studený motor natočí a běží 10 minut naprázdno. Potom se na 35 minut jeho otáčky zvýší na 2 500 za minutu a zatíží se 50 % největšího výkonu. Dalších 35 minut běží při 3 750 otáčkách za minutu a se zatížením 75%, potom 15 minut plné zatížení při 5 000 otáčkách za minutu a na 10 minut odlehčení při volnoběhu. Znovu otáčky 5 000 za minutu, ale jen při 75% zatížení, zato po dobu 35 minut. Následuje plné zatížení při 3 000 otáčkách za minutu po dobu 15 minut a 10 minut volnoběhu. Tím je cyklus A u konce, pokud se neopakuje.
Cyklus B má prvních 95 minut stejných jako v případě A, ale potom se na 5 minut otáčky zvýší na 5 500/min při 100% zatížení a na dalších 10 minut se při stejném zatížení sníží na 5 000 za minutu. Pak 10 minut běhu naprázdno. Následuje dalších 30 minut běhu při 5 000 otáčkách za minutu a 100% zatížení, po něm krátké, 5minutové odlehčení na 25 %, při němž otáčky dosáhnou opět 5 500 za minutu, potom na 15 minut srazí 100% zatížení otáčky na 3 000 za minutu a cyklus B končí opět prudkým tepelným zlomem na 10 minut volnoběhu.

Zkuste si představit, že jste na zkušebně a sledujete jenom chvíli údaje dynamometru i otáčkoměru. Uvědomte si, jak dlouho trvá 15 minut, při nichž se motor dusí plným zatížením při 3 000 otáčkách za minutu, anebo si stopněte na hodinkách 5 minut, kdy motor pracuje při 5 500 otáčkách za minutu - lhostejno, zda je to při plném zatížení nebo náhlým odlehčením, je to strašně dlouho a vůz jako by se přitom přetáčel na čtvrtý rychlostní stupeň do rychlosti téměř 160 km/h. Během každého cyklu se drastický provoz celkem padesáti minut zhruba v otáčkách největšího výkonu střídá s desetiminutvými režimy volnoběhu, tak zhoubného svými nápory na tepelný režim a mazání motoru. A to vše se opakuje 133krát, celkem 399 hodin doslova vražedného provozu.
Když v polovině sedmdesátých let skončila v pražském ÚVMV první 400hodinová zkouška motoru 1 300 cm3 z automobilu VAZ 21011, zavládl údiv nad jeho znamenitým stavem. Jenže dnes jsme.zase o patnáct let dál, i se světovými nároky. Musíme proto dokázat mnohem víc než žádá norma! Skončila 400hodinovka motoru Škoda 781 a výkon jevil jen nepatrný pokles? Pojedeme dál, až do tisíce hodin, 334 cyklů, a uvidíme, co tak důkladně inovovaný motor vydrží! Tak znělo rozhodnutí vedení vývoje nového vozu. Dozor Oborové zkušebny automobilového průmyslu, obvyklý při těchto životnostních zkouškách, pokračoval až do konce.

Motor vydržel bez závad a jakýchkoli poruch, i po absolvování tak mimořádně náročné zkoušky byl schopen dalšího provozu, a jak se můžete přesvědčit v diagramu, prokázal i neobyčejnou stabilitu všech svých parametrů. S ukončením 133 cyklů sice zřetelně klesl točivý moment, a tím i výkon, který z počátku během zaběhávání motoru velmi slibně vzrůstal, potvrdila se ale kvalita motoru, protože příčinou ztráty výkonu byla zřejmě karbonová úsada nebo jiná nečistota na sedle ventilu, jíž se motor dokázal sám zbavit a vyčistit se. Potom se obě křivky znovu začaly stáčet vzhůru. Diagram jasně dokazuje, že po tisícihodinové zkoušce byl motor ve výborném stavu a podával svůj vrcholný výkon. Taková zkouška odpovídá velmi přibližně ujeté vzdálenosti 80 000 km, ovšem v tak obtížných a náročných provozních podmínkách, jaké bychom na silnici vůbec nemohli vytvořit.

Zdroj: Škoda Favorit 136 L vyjíždí, Ing. Milan Jozíf a Ing. Otakar Gregora

Autor článku: ŠB (Štěpán Březina)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (13):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů