ŠKODA techweb [homepage]
Ostatní
12. října 2000

Ovce na porážku - pojištění

opravdu jsou lidé tak hloupí ?


Televizní noviny a později i mladá fronta přinesli nemilé zprávy. Podle posledních informací mají pojišťovny od příštího roku zdražit povinné ručení za motorová vozidla o 30%.
Pro přesnost cituji MF Dnes (ze dne 12.10.2000) "Minimální výše povinného pojištění pro motoristy má od ledna vzrůst v průměru o třicet procent, tedy zhruba o 650 korun. Dohodli se na tom zástupci všech dvanácti pojišťoven, které povinné ručení poskytují, řekl včera Vladimír Mráz z České kanceláře pojistitelů, který tvrdí, že zdražení si vynutilo zvýšené množství vyplácených pojistek po dopravních nehodách." Tolik MF Dnes.

Vezmeme-li hlavní myšlenku této věty zjistíme, že jde o jasné porušení konkurenčního prostředí a kartelovou dohodu. Proto jsme rušili jeden monopol, aby vzápětí vznikl druhý, který nás přijde podstatně dráž - musí živit daleko více lidí!!!

Vezmeme-li statistické údaje z dohledné historie tak zdražování provázelo každý rok, od 10% po 50% a vždy Česká Pojišťovna našla vhodné důvody, jako např. že vytváří rezervy pro vyplácení odškodného pro dlouhodobě poškozene na zdraví apod. Zajímavé je, že toto je také jeden z důvodů proč se bude zdražovat i od nového roku, Česká Pojišťovna totiž nenápadně tento dluh přehodila na nově vzniklou kancelář pojistitelů. Takže to co jsme již platili jednou, zaplatíme znovu. Nemohu si odpustit zcela neobjektivní poznámku o hloupém stádu ovcí před porážkou, tady v této zemi projde asi cokoliv.

Možnost zvyšování minimální sazby pojistného je ošetřena zákonem 168/99. Je zde však jedno malé ale, v případě vhodné prezentace údajů pojišťovnou si může sazbu zvýšit až na hranici škodovosti a nikoliv o zvýšení spotřebních cen jak je to v tomto zákonu zakotveno. Navíc mají pojišťovny možnost pohybu v rozmezí -5% od minimální sazby (při bonusu) do +30% od minimální sazby, kterou si právě díky špatně formulovanému zákonu mohou zdvihnout na vysokou mez. Obecně by to vlastně nevadilo, dokud by fungoval trh, žádná z pojišťoven by si nemohla dovolit výrazně zdražit, znamenalo by to jistý odliv zákazníků. V době kdy se však všechny pojišťovny dohodnou a zákazník musí platit ať chce, nebo ne (povinnost zakotvena v zákoně), má zákazník smůlu prostě prostředky, které by mu stačili na benzín na čtvrt až půl roku vyhodí a může se kochat pohledem na odstavené vozidlo před domem.

Velice v tomto směru zajímavé jsou statistiky ministerstva vnitra za dobu od začátku roku po konec září, je v nich uveden počet nehod, který se oproti stejnému období loňského roku snížil o 3,8% a odhad hmotné škody se zvýšil o 1,5%.

Zajímavá je také statistika Českého statistického úřadu o indexu spotřebitelských cen, ten je totiž podle zákona rozhodující pro zvýšení minimální sazby povinného ručení. Přesná citace paragrafu 3 bodu 6: "Minimální pojistné podle odstavce 5 se po dobu nejbližsích 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona každoročně zvyšuje v procentuální výši nárustu spotřebitelských cen v předcházejícím kalendářním roce stanovenou Českým statistickým úřadem."

Český statistický úřad vykazuje zvýšení spotřebitelských cen (údaje platné k září) oproti minulému roku v hodnotě 4,1%. Problém je v dovětku zákona (par3odst6) cituji "Pokud však v kalendářním roce zvýšení škodného průběhu určité skupiny vozidel převýší průměrný nárůst spotřebitelských cen, v následujícím roce seminimální pojistné takové skupiny vozidel zvyšuje o procentuální navýšení škodného průběhu." Teoreticky toto ustanovení nemohou využít, jak vyplívá ze statistických údajů MV a ČSÚ podle mě je totiž 1,5 méně než 4,1. Prakticky však malou statistickou prací lze dostat téměř jakýkoliv výsledek, tedy jaký si budete přát a určitě tuto mezeru v zákoně nenechají nepovšimnutou. Jinak totiž nemůžou 30% zvýšení minimální hranice pojistného dosáhnout.

Navíc pokud vám zástupce pojišťovny bude tvrdit, že maximální možný bonus za bezeškodný průběh v roce 2001 je 5%, tak vás vědomě mystifikuje. Je to dáno maximálně na 5% pod minimální sazbu povinného ručení. Tzn. V praxi minulý rok se pojistění pohybovalo řádově 15% nad minimální hranicí, pokud by se příští rok bylo stejné, můžete dostat bonus až 20% (tj. 5% pod min hranici). Tak to tedy vyplívá z dikce zákona. V zájmu pojišťovny je samozřejmně předcházet podobným situacím a nepublikovat podobné "možnosti".

V závěru lze tedy usoudit že český řidič (přesněji majitel vozidla) má smůlu, zákon mu neposkytuje žádnou ochranu, a konkurenční prostředí zcela selhalo, jediný kdo by mohl zasáhnout je antimonopolní úřad, osobně si nepamatuji však že by kdykoliv ve své historii účinně zasáhl.

Napadá mě že je to možná koncepce státu a pojistitelů jak donutit lidi aby více využívali služeb MHD, ČSAD a železnice.


Zdroje: MF Dnes, vydání z 12.10.2000 Oficiální statistika MVČR dopravních nehod za období leden až září 2000. Oficiální údaje českého statistického úřadu o indexu spotřebitelských cen platný k září 2000. Zákon 168/99 sb.

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (7):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů