ŠKODA techweb [homepage]
Motor
20. června 2000

Výměna rozvodového řetězu

u motorů vozidel Š105-136


Na začátek trochu teorie o funkci a provedení rozvodového řetězu. Jistě si každý z Vás pamatuje ještě ze základní školy funkci čtyřdobého spalovacho motoru. A právě na správné funkci sání a výfuku vzhledem k práci válců se podílí rozvodový řetěz. Jak je patrné z prvního obrázku rozvodový řetěz přenáší sílu z klikového hřídele na vačkový hřídel, který přes další díly otvírá a zavírá sací a výfukové ventily. Od vačkového hřídele je také poháněn rozdělovač.
Životnost je vysoká, termín výměny není výrobcem udán. Také závady na mechanismu jsou vyjímečné. Řetěz je dvouřadý a jeho prasknutí je velmi vyjímečné. Celý mechanismus je tvořen dvěma ozubenými koly a řetězem. Řetěz nemá spojky, tak jak jsme na ně zvyklí z kola, je to řetěz "pouzdrový". Řetězový rozvod se vyměňuje, pokud se příliš vytahá a způsobuje nadměrný hluk, nebo se příliš zvětší úhlová vůle - to je případ především tam kde je potřeba větší přesnost u ostřejších závodních vaček. Druhou možností proč se vyměňuje je závada na mechanismu.

V současné době se prodává pro výměnu celá sada, sestávající se z  dvou kol a řetězu. Vždy se tedy vyměňují obě kola i řetěz zároveň. Výměnu lze označit za těžkou a nelze ji doporučit začátečníkům.

Pro přístup k motoru je vhodné sundat nárazník a zadní čelo. Sundáme VN kabely a vymontujeme svíčky, uvolníme rozdělovač a vyndáme. Dále vypustíme olej z motoru. To je nutné proto, že v krytu, který se sundává je olejové čerpadlo. Dále sejmeme "vanu" motoru a odděláme držák sacího koše oleje. Uvolníme alternátor, spodní šrouby se úplně vyndají a horní stačí povolit, alternátor odklopíme a sundáme řemen.
Klikový hřídel je nutno zajistit proti axiálnímu posuvu, nejlépe klínem, nebo šroubovákem jak je na dalším obrázku.

Nejdříve ohneme podložku zajišťující šroub řemenice, následně povolíme šroub řemenice (30), šroub řemenice vyšroubujeme a sundáme řemenici. Řemenice je proti otáčení na klikovém hřídeli zajištěna klínem, ten prozatím nevyndaváme, zajišťuje i rozvodové kolo.
Pak již lze povolit šrouby držící víko rozvodových kol a sundat samotné víko. Ve víku zkontrolujeme těsnící kroužek Gufero, pokud je poškozený vyměnime ho za nový.

Dále je nutno nastavit klikový a vačkový hřídel do určené polohy, proto vyndáme po dobu nastavování šroubovák (klín) fixující axiální vůli. Dále nastavíme rozvodová kola dle následujícího obrázku tj. tak aby mezi důlčiky na obou kolech bylo přesně 12 čepů. Po skončení této operace vrátíme šroubovák (klín) zpět na místo.

Před dalším povolováním šroubu na kole rozvodového řetězu je nutné fixovat klikovku proti pohybu, např. vložením klínu mezi rameno a blok motoru. Před povolením šroubu je nutno odehnout ocelovou jistící podložku. Po povolení šroubu rozvodová kola pak obě současně stahujeme ze hřídelí. Nová kole s řetezem si připravíme tak jak je na obrázku výše, tj. tak aby mezi důlčiky bylo přesně 12 čepů. Takto připravená kola i s řetězem nasazujeme společně na hřídele, klínky sa mohou dát až dodatečně, pozor je třeba dát na vetší kolo, vačkový hřídel není axiálně fixován, pokud nelze nasunout lehce použijeme šroub. Po nasazení kol zavedeme do spár klínky u horního kola přiděláme navíc ozubené kolo pohonu rozdělovače a podložky a dotáhneme na předepsaný moment 30Nm. Dále pomocí ocelového pravítka a měrek zkontrolujeme rovnoběžnost rozvodových kol, maximální dovolené přesazení je 0,1mm. Rozvodový rětěz se nesmí křížit ! Pokud je přesazení větší kola opět sundáme a pod spodní se dávají předepsané podložky (0,16mm), dále kola opět nasadíme. 
Opět vyjmeme šroubovák (klín) a otočíme klikovým hřídelem o 360 stupňů, tím dostaneme motor do polohy počátku zdvihu prvního válce.

Před zpětným nasazením víka je nutné očistit zbytky původního papírového těsnění, těsnění dáme nové, nebo použijeme těsnící tmel (viz článek). Raménko rozdělovače natočíme tak, aby směřovalo ke sponě, která přidržuje hlavici rozdělovače a víko nasazujeme. Při nasazování by se měl hřídel pootočit zpět. Po doražení víka musí raménko směřovat ke značce na obvodu tělesa rozdělovače, pokud se to nepovede napoprvé je nutno postup opakovat. Poté našroubujeme šrouby víka, dále fixujeme opět klikovku proti otáčení, nasadíme řemenici a dotáhneme na moment 100Nm, dále dotáhneme šrouby víka. Vyjmeme klíny (šroubováky), přiděláme sací koš. Kontaktní plochy olejové vany je třeba před zpětným namontováním očistit a použit nové těsnění nebo tmel (viz článek), nezapomeňte také na postup dotahování jednotlivých šroubů. Dále připevníme alternátor, nasadíme řemen a napneme ho. Namontujeme svíčky, VN kabely, podtlak na rozdělovač a nalijeme do motoru olej. Dalším nutným úkonem je seřízení předstihu, vzhledem k potřebě stroboskopu, nastavíme předstih na základní hodnotu podle typu vozu (Š105 3+-2st. před HÚ, pro Š120-136 5+-2st.před HÚ) a přesné seřízení necháme provést v servisu.

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (19):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů