ŠKODA techweb [homepage]
Ostatní
6. března 2000

Jak vzniká automobil

nákresy, modely


Potřeby trhu uspokojují výrobci nabídkou automobilů dle požadavků zákazníka. Vzhledem k změně zákaznického spektra a zákaznických požadavků je také nutno měnit nabídku. I když se náš prestižní výrobce automobilů Škoda, nemusí příliš obávat konkurence, vzhledem k svému "monopolu", přesto musí své modely inovovat a na trh přivádět nové. Pro vhodnou koncepci vozu a jeho paramtrů musí výrobce sledovat a analyzovat trh s cílem zjistit potenciál trhu. Ze sledování požadavků zákazníků  pak vzniká požadavek na nový automobil, kde je již přesná specifikace prostoru, spotřeby dynamických vlastností. Na základě těchto specifikací se vytvoří design pro budoucí trh. V první řadě vzniku automobilu tedy vznikají nákresy modelu  a to i díky výpočetní technice.

I přes používání moderní výpočetní techniky se stále vyrábějí i fyzické modely v různých měřítkách. Modely slouží k posouzení návrhu a umožňují komunikaci s technickým vývojem. Po výběru nejlepšího návrhu, následuje konstrukční rozpracování. V postupu konstrukce se povrch směrem dovnitř vozu rozpracovává na jednotlivé konstrukční komponenty. Současně s vývojem automobilu výrobce vozu kooperuje s dodavateli, kteří vyvíjejí potřebné komponenty např. přístrojovou desku. V této fázi se také začleňuje ergonomie a požadavky komfortu.  Pro nový vůz začíná také fáze zkoušek, nejprve na počítači, kdy jsou pomocí numerického počítačového modelu(FEM) simulovány různé podmínky s zjišťováním chování vozidla.

Pro urychlení produkce nového vozu se současně dějě více procesů vývoje (mi počítače znalí by jsme řekli Multitasking). Dopředu se tak analyzují možnosti produkce jednotlivých dílů již při výrobě zkušebních vozidel. Před samotnou produkcí je pak nutná nultá série a předsérie.

Po zhotovení všech nástrojů a prokázání jejich funkčnosti v předsériové výrobě je možné zahájit vlastní sériovou výrobu. Njedříve je však nutno nakoupit potřebné díly. Plechy jsou například dodávány ve svitcích, následně stříhaných na potřebnou velikost. Plech se zpracovává v lisovně, kde se ohýbá, táhne, vrtají se otvory a nakonec se ostříhává. skříně převodovek a jiné kusy se vyrábí odleváním, ve slévárně. Tavenina se pak plní do licích forem a nechává vychladnout až do tuhého stavu.
Karoserie se sestává z mnoha jednotlivých dílů, které jsou k sobě svařeny automaty. Svařovacích bodů je přitom několik tisíc. Po svaření karoserie se vozidlo dostává do lakovny. Zde se nanáší postupně základní lak, plnič a vlastní lak. Linky pro vozidla Felicia a Octavia mají společnou lakovnu, tato nová lakovna je schopna plně pružně reagovat na odlišné potřeby a dokáže tak například použít na každý vůz jinou barvu.

Po nalakování je již na vozidlo vyraženo číslo a a celou další kompletací prochází již vůz s dokumenty o tom pro koho je a jakou má mít výpravu. Výroba vozů Octavia vyniká modulárním systémem a propojením materiálového a  informačního toku. Jen díky tomu může výrobce používat systém dodávek JIT (Just in time) ve volném překladu včas na správném místě, systém kdy jsou minimální zásoby.


V závěru použiji citaci výrobce, Nejvyšší prioritou při výrobě vozu je kvalita. Kromě toho se musí zajistit absolutní dodržování dodacích lhůt, tzn. termín dodávky přislíbený zákazníkovi je třeba bezpodmínečně dodržet. Předpokladem je nejvyšší míra stability výrobního procesu.
 
 

V závěru bych Vás rád pozval k návštěvě Škoda Auto Muzea, kde je výborně zpracovaná expozice výroby modelu Octavia od nákresů, přes modely až po sestrojování na lince.

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (2):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů