ŠKODA techweb [homepage]

O nás

O serveru:

Zavtali jste na server koda TechWeb, kter se zabv informacemi o vozech koda. Opravy, pravy, tuning, technick informace - vechny modely, nov, star i nejstar.
Server nem nic spolenho se spolenost koda automobilov a.s..
Vydavatel ani autoi lnk neru za ppadn kody zpsoben chybami, i nepestnostmi v lncch.

Pokud vm nco nebude fungovat, i se vm nco nebude lbit, velmi ocenme, dte-li nm o tom vdt prostednictvm naeho e-mailu.

Tvůrci a šéfredaktoři serveru:

Chipmen (Petr Váňa)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz
Počet článků: 232 (zobrazit seznam)
Petr Va, fredaktor

Tak kde zat ? V souasn dob je mi 27 na vku mm cca 180 a sedaku zatuji 90kg. Narodil jsem se s celou dobu iji v Praze, sice jsem ml obdob, kdy jsem chtl nai matiku opustit, ale v m profesi bych neml na venkov velk uplatnn. Mimo zkladn koly mm ukonen dv stedn koly, technickou a ekonomickou a pracuje se na vym studiu. Profesn jsem nejbl k oblasti IT. Do m souasn prce pat sprva IT, vvoj HW, audio video systmy, bezpenost, foto video dokumentace, zbraov systmy atd. Zamstnavatele radi nebudu jmenovat nemuselo by se mu to lbit (a v konenm dsledku tak mn), z prce m nejvce bav sluebn cesty letadlem a nejmn provovn na T.
Zptky k m osob, nehodlm se tady pli roziovat o mch dalch zjmech a konch, koneckonc podle psychologickch posudk jsem introvert. M ti hlavn konky lze roztdit takto auto, techweb, karate. Vechny ti konky vyaduj a pli asu, tedy naprostou vtinu mho volnho asu. M auto te napklad pi opravch a pravch za posledn tden sebralo vce ne dvacet hodin asu. Techweb je u nkolik let velkm spotebitelem mho asu, jen vyzen denn poty trv od pl hodiny po hodinu a i kdy to nen asto vidt vslednm lnkem tak prce na techwebu je v podstat kadodenn, tuhle pibyde njak ten obrzek, tuhle nco pl dne skenuju. Techweb je v souasn dob hor ne ledovec, pomr toho co je skryto a toho co je publikovno je 10:1 a to jak v datech tak zhruba v prci. Karate je mm nejoblbenjm sportem, aktivn se mu vnuju ji okolo 10 let, v souasn dob jsem ji njak ten rok trenrem a vedu tyi trninkov jednotky tdn. Mezi m dal konky pat sci-fi (literatura i filmy) a stelba (7.62TT aneb je jedno jestli mte neprstelnou vestu). Mj nejoblbenj film ? Z posledn doby asi Gladitor, mm nejoblbenjm serilem (doufm e m neukamenujete za koukn na tak bezduchou vc - podle nzoru mnohch) je XENA. Mj partnersk ivot zde nehodlm nijak komentovat, mj osobn nzor je, e tohle na internet nepat.

Techweb, zatky
V roce 94 jsem si podil svoj prvn kodovku 120. A hned toto vozidlo m "zathlo" do tohoto kolobhu, zaalo to schnnm informac, postupnm seznamovnm se s zajmavmi lidmi a schnnm potebnch kontakt. V roce 96 jsem dostal monost se pravideln dostvat na internet. kodovckch strnek na internetu bylo zoufale mlo, ty kter byly a mly teba i zajmav obsah byly zase i nkolik msc neaktualizovan. Proto jsem zaal pracovat na vlastnch strnkch, zprvu zcela koncipovanch jako amatrsk. Ji v t dob existovaly servery, kter nabzely dostaten prostor zdarma, j vak chtl sehnat nkoho kdo by mi poskytl prostor na svm serveru. Osobu kter sdlela, alespo sten, m naden jsem poznal dky Mageu (Mamedia), tak jsem se seznmil s Tomem Trilem. Slovo dalo slovo a zalo se pracovat na prvn verzi strnek, Tom hned od zatku prosazoval redakn systm, co jsem v t dob nedovedl ocenit. V kadm ppad jsem pistoupil na vhodn rozdlen prce, kdy j pracuji skuten jen na obsahu strnek, a nemusm se sloit starat o jejich fyzick tvoen. Redakn systm je u pro mn v souasn dob nepostradateln. Techweb proel mnoha zmnami a nen vlastn ani mon pesn urit kdy byl "sputn" prvn verze se daj datovat k zatku roku 98, posledn verze pak k polovin roku 99. Od t doby b techweb ji jen s menmi zmnami. Pvodn avzovan vet zmna, jak po designov, funkn, tak po obsahov strnce kter se mla uskutenit v roce 2000 je nerealizovateln, prost proto, e na to nejsou lidi a penze. Take se s nmi budete muset i nadle spokojit v tomto "hvu". V kadm ppad se chystaj dal zmny a vylepen, vechno je to jen na naem programtorovi Tomi Roudovi. A budoucnost ? To se teprve uke, v kadm ppad na obzoru je rodina, kodovku u vlastn nemm a tak je mon e za njak ten rok budete st nemil vodnk, natst si vak myslm, e u te zde mm nstupce kte nenechaj techweb padnout.

Chipmen ??? Tato pezdvka vznikla u na zkladn kole, kdo zn jeden z prvnch seril - disneyovek s "chipem" a "deilem" tak je mu hned jasn odkud je. M se vcelku lb (tedy rozhodn vce ne ty pedchoz) a proto jsem s n na internetu zdomcnl. Kdysi jsem u na Atari 800(130XE) a pozdji na amize dlal progrmky, take pokud se setkte s nm od Chipsoftu, je jasn od koho to je. Zlt asy amigy, dnes mus lovk trpt pi prci s PC a Win.

sten jsou zde i odpovdi na vyen i nevyen dotazy kter mi chod na mail.

Panda (Tomáš Tržil)
E-mail: panda@panda.cz
WWW: http://panda.cz
Mm na starosti propagaci, reklamu a provoz serveru. Ped lety jsem koda TechWeb ve spoluprci s Chipmenem navrhl a vytvoil. Chipmen ml npad dlat server o kodovkch, j jsem ho naprogramoval a on se o nj star a publikuje lnky, s m se mu snam pomhat.
Pokud nco na webu nefunguje, j jsem ten prav, koho kontaktovat. Chystm se taky napsat njak lnek, jen kdyby byl as.
Od roku 1995 se ivm webdesignem, vlastnm Panda internet studio. Tvome webov prezentace, programovn na bzi PHP a mySQL, webhosting, atd. Mm rd rychl auta, dobr jdlo a pit.

LITR (Tomáš Roud)
E-mail: litr@skoda.panda.cz
WWW: http://tom.digisoft.cz
Počet článků: 4 (zobrazit seznam)
Ke kodovce jsem se dostal v roce 1997. To jsem zakoupil kodu 130 L/A kterou mm dosnes. O autech jsem tehd vdl tak akort kde to m volant, kudy se tam leje benzn a podobn. A asi po pl roce m zaalo zajmat jak to vlastn v tom aut funguje. No a na adu piel internet. Nejdve to byla konference na auto.cz, kde jsem tak poprv potkal Chipmena. Pot studovn kek, pln a rozebrn auta do roubku a nsledn sloen (Uff).Tenhle web byl Chipmenv npad a j se snam pispvat nejen pr lnky, ale tak jako zstupce fredaktora a momentln i fuuju Pandovi do programovn tohohle serveru. K mm aktivitm ohledn kodovek pat moderovn konference koda 120, jsem tak "nstnkem" v auto koda clubu Litvnov.

Klokan (Lukáš Horálek)
E-mail: klokan@vellum.cz
WWW: http://klokan.vellum.cz
Nen fredaktorem ani aktivn nepispv. Je sprvcem firemnch server, na jednom z nich koda TechWeb b.

Viky (Viktor Valenta)
E-mail: valentvi@volny.cz
Počet článků: 10 (zobrazit seznam)

Engi (Lukáš Bezrouk)
E-mail: engi@skoda.panda.cz
WWW: http://engine120.mysteria.cz
V roce 2000 jsem se stal majitelem 120L a od t doby zaalo shnn se po informacch, radch a npadech, podle kterch jsem si chtl auto vylepil k obrazu svmu. Pi tomto ptrn jsem narazil na tento web, kter m zaujal a proto, kdy Chipmen shnl dalho redaktora na sprvu lnk, odpovdn na dotazy tkajc se kodovek a dalch vc ohledn tchto strnek, nelenil jsem a nabdl sv monosti.Dne 1.ledna 2003 jsem se stal lenem oficilnho FAN KLUBU KODA Vysok Mto & Hradec Krlov.
Krom kodovek se zajmm o tvorbu web-aplikac, tedy pevn o PHP,Javascript,DHTML,XML atd., m se tak ivm.


Redaktoři a přispěvatelé:

CJ (Jiří Čech)
E-mail: jicech@quick.cz
Počet článků: 35 (zobrazit seznam)

Realife (Bohuslav Šolc)
E-mail: realife@sendme.cz
Počet článků: 22 (zobrazit seznam)

ŠB (Štěpán Březina)
E-mail: sbrezina@volny.cz
Počet článků: 11 (zobrazit seznam)

BigBen (Ben Rothbauer)
E-mail: ben.rothbauer@atlas.cz
WWW: http://bigben.misto.cz/
Počet článků: 7 (zobrazit seznam)

Imro (Imrich Šimúth)
E-mail: simuth@biotika.sk
Počet článků: 6 (zobrazit seznam)

Charlie (Karel Baláč)
E-mail: charliex@volny.cz
Počet článků: 5 (zobrazit seznam)

PP (Petr Prchal)
E-mail: petrprchal@centrum.cz
Počet článků: 5 (zobrazit seznam)

S.L.Y. (Petr Šeda)
E-mail: petrs@electrocity.cz
Počet článků: 4 (zobrazit seznam)

Travex (Radim Trávníček)
E-mail: travex@mujmail.cz
Počet článků: 4 (zobrazit seznam)

U-Geen (Evžen Eiba)
E-mail: u.geen@atlas.cz
Počet článků: 4 (zobrazit seznam)

Zazaa (Radek Záleský)
E-mail: zazaa@volny.cz
Počet článků: 4 (zobrazit seznam)

Bill (Jiří Ille)
E-mail: ille.jiri@seznam.cz
Počet článků: 3 (zobrazit seznam)

Hubkal (Luďek Hubka)
E-mail: hubkal@centrum.cz
Počet článků: 3 (zobrazit seznam)

M a r c e l (Martin Fabian)
E-mail:
Počet článků: 3 (zobrazit seznam)

Mára (Marek Imlauf)
E-mail: rs-system@volny.cz
Počet článků: 3 (zobrazit seznam)

Milkov (Milan Kovář)
E-mail: milan.kovar@kouzlaacary.cz
Počet článků: 3 (zobrazit seznam)

Pivson (Milan Hlupík)
E-mail: j.bond007@seznam.cz
Počet článků: 3 (zobrazit seznam)

Biker (David Lacina)
E-mail: biker55@post.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

cmt (Zdeněk Chovanec)
E-mail: Chovanec.tuning@post.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)
Ven pznivci sportovnch prav,
rozhodl jsem se, e se s Vmi podlm o sv znalosti a zkuenosti ohledn prav motor tak je provd nae firma Chovanec motor tuning. Tato internetov strnka je sice vyhrazena vozm znaky koda, ale vm, e se na mne nebudete zlobit, kdy se rozepu vce obecnji o zpsobu provdn prav, jejich dvodech a vlivech. Postupn proberu problematiku prav od hlavy vlc pes vakov hdele, zvyovn objemu a po ladn sac a vfukov potrub. Protoe vak nevm, e vdy vechno popu a vysvtlm tak, aby to bylo zcela zejm, uvtm samozejm Vae dotazy a pipomnky.

ČERT (Tomáš Černý)
E-mail: cerny_tomas@seznam.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

Diablo (Ing. Rostislav Hučka)
E-mail: hucka@worldmail.cz
WWW: http://hucka.quovadis.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)
V souasn dob jsem doktorand na stavu radioelektroniky na Fakult elektrotechniky a komunikanch technologi VUT v Brn.

Moje auto: 130L r.v. 1986, pestavno na LPG
pravy: Centrln umstn spna + zsuvka, podsvtlen thel topen (vlastn konstrukce), kapsy na dvee, elektrick otevrn kufru, odpojova akumultoru, signalizace rozsvcench svìtel, audio, tk HF
Plnovan pravy: Druh pojistkov skka s integrovanmi vylepenmi (ala favorit), osvtlen kufru, osvtlen motorovho prostoru, elektronick zapalovn, zrctka z Golfa, imobilizr + GSM pager
Plnovan pravy (vzdlenj budoucnost): Lit kola, zkrcen pednch pruin, pehrva MP3 s rozhranm Bluetooth nebo 802.11 a podporou USB Storage Class (moje auto se bude tvit jako dal disk)

eRman (Roman Schavel)
E-mail: schavel@unicos.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

Forrest (Ondřej Kubíček)
E-mail: ondrej_kubicek@conel.cz
WWW: http://www.rapidek.com
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

Králík (Pavel Král)
E-mail: kral@asysijd.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

LH (Libor Hubálek)
E-mail: hubalekl@oez.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

Rácz (Michal Hafera)
E-mail: racz@pobox.sk
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

See (Milan Gono)
E-mail: see@email.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

Shelter (Marek Strop)
E-mail: mstrop@cz.tesco-europe.com
WWW: http://www.stropici.cz/auto
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

spaceball (Viktor Marušek)
E-mail: spaceball@azet.sk
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

Sportmotor (Ing. Dymovský)
E-mail: sportmotor@email.cz
WWW: http://sportmotor.sro.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

Tomáš Němec (Tomáš Němec)
E-mail: nemeto@centrum.cz
Počet článků: 2 (zobrazit seznam)

Afarak (Marek Karaffa)
E-mail: afarak@email.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

AK (Aleš Kubát)
E-mail: ak.elektro@worldonline.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Biggles (Martin Říha)
E-mail: riha.m@post.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Blyes (Jan Hruša)
E-mail: jan.hrusa@atlas.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Brain (Petr Kulhavý)
E-mail: brain@artax.karlin.mff.cuni.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

BS (Bohumír Slavíček)
E-mail: b.slavicek@naftagbely.sk
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Cajz (Vladimír Cajz)
E-mail: Cajz@gli.cas.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Cartwright (Branislav Bekeš)
E-mail: b.bekes@trenkwalder.com
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Citrón (Palo Gramblička)
E-mail: palo_gramblicka@hotmail.com
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Clarion (Karol Kostial)
E-mail: Clarion@post.sk
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Debnár (Petr Debnár)
E-mail: petr.debnar@post.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

DF (Daniel Fridrich)
E-mail: dfweb@wo.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Drdla (Luboš Drdla)
E-mail: lubosdrdla@atlas.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Favorit4ever (Favorit Forever)
E-mail: favorit.4ever@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Favoritman (Michal Budík)
E-mail: beaver.pv@post.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Forejt (Jan Kopecký)
E-mail: jan.kopecky@clever.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Gawryš (Martin Gawryš)
E-mail: martin.gawrys@prospect.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

H-D (Eda Feifer)
E-mail: eda.feifer@post.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Hornet (Miroslav Sršeň)
E-mail: hornet.m@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

IDT (Róbert Ondas)
E-mail: ondas@idt.sk
WWW: http://www.idt.sk
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

JA (Jaroslav Adámek)
E-mail: adamek.j@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Jaroš (František Jaroš)
E-mail: jarosf@post.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

JC (Jiří Čipera)
E-mail: cipera.jiri@cmail.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Jirka (Jirka aaa)
E-mail: franus@post.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

JM (Jiří Miškei)
E-mail: jirimiskei@raz-dva.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

JM (Miloš Jakš)
E-mail: jaks.pt@cmail.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Johny_R (Jan Vaško)
E-mail: johnyr@centrum.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

JUC (Jan Soukup)
E-mail: soukup.j@volny.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Juro (Juraj Hanes)
E-mail: hanes@unicom.sk
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

JV (Jiří Vomočil)
E-mail: jiri.vomocil@quick.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

JZ (Jan Ziegelbauer)
E-mail: ziegelbauer@seznam.cz
WWW: http://garde.virt.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

KK (Karel Košťál)
E-mail:
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Laso (Vlado Laso)
E-mail: laso@emtest.sk
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

LB (Lubomír Tresner)
E-mail: lubomir.tresner@atlas.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Lubo (Luboš Franc)
E-mail: lubof@volny.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Martas (Martin Repisky)
E-mail: Martin.Repisky@chemgym.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Martin 007 (Martin Pecka)
E-mail: martin136COUPE@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

MB (Martin Bláha)
E-mail: mblaha@atlas.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

mihal.dp (Mihal Mikuš)
E-mail: mihal.dp@gmail.com
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

michalkatka (Michal Kúdela)
E-mail: michalkatka@gmail.com
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Mike (Michal Hojka)
E-mail: hojka@uniware.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

MotorTECH (Róbert Ondráš)
E-mail: info@motortech.sk
WWW: http://www.motortech.sk
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

MS (Miroslav Svoboda)
E-mail: nema@email.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

MT (Marian Tihanyi)
E-mail: marian.tihanyi@gmail.com
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

MU7705 (Michal Uher)
E-mail: mu7705@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

MV (Milan Večeřa)
E-mail: mvtechnik@centrum.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Netopyr (Tomáš Voves)
E-mail: tvoves@itsignet.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Niky (Martin Nikorjak)
E-mail: niky@volny.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Noufak (Jakub Novák)
E-mail: jakub.nov@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

OK (Ondřej Kleveta)
E-mail: ondrej.kleveta@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

OS (Old?ich Starý)
E-mail: StaryO@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

OS (Oldrich Starý)
E-mail: staryo@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Pavlík (Gabriel Pavlík)
E-mail: automobilove@miesto.sk
WWW: http://automobilove.miesto.sk
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Petric (Radek Petřík)
E-mail: petric@atlas.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Pit (Petr Bochníček)
E-mail: pit.net@atlas.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

PM (Petr Mašek)
E-mail: petr.masek@vscht.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)
VCHT Praha, stav technologie ropy a petrochemie

PM (Petr Mikeš)
E-mail: mikes@ttc2.ttc.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

PR (Pavel Rychtecký)
E-mail: p-rychtecky@quick.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

PS (Pavel Sterba)
E-mail: pavel@biomed.fsid.cvut.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

R.S. (Richard Steklý)
E-mail: r.stekly@ha-soft.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Rici (Richard Abt)
E-mail: RAbtt@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Rišan (Richard Růžička)
E-mail: ruzicka@dcse.fee.vutbr.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

SlavaS (Miroslav Slavata)
E-mail: slava.s@centrum.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Sliver (Jindřich Vlk)
E-mail: jindrich.vlk@centrum.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Šemík (Jirka Hadravský)
E-mail: MrSemik@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Šlaušek (Milan Schlauch)
E-mail: schlauch@sce.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Teepee (Petr Tuček)
E-mail: tee.pee@post.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

TH (Tomasz Haber)
E-mail: tomhab@poczta.onet.pl
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Thomas (Tomáš Studnička)
E-mail: tthomas@email.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Tom (Tomáš Svoboda)
E-mail: tomas@nct.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

TomAnt (Tomáš Antonič)
E-mail: tomant@tomant.sk
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Tonna (Antonín Liška)
E-mail: tonda.liska@centrum.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Vici (Pavel Vican)
E-mail: vici.jr@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Walter (Martin Walter)
E-mail: M.Walter@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Willi (Vladimír Vávra)
E-mail: vlad.vavra@worldonline.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

xpetr (Petr Vančura)
E-mail: xvanp@volny.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

Z.S. (Zdeněk Sedlařík)
E-mail: izdena@seznam.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

ZD (Zdeněk Dvořák)
E-mail: zdenek.dvorak@atlas.cz
Počet článků: 1 (zobrazit seznam)

 


 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů