ŠKODA techweb [homepage]
Motor
9. listopadu 1999

Zariadenie na úsporu benzínu

pre vozidlá Škoda s karburátorom


Snahy o zníženie spotreby benzínu (hlavne pri dnešných cenách) sa zameriavajú na štyri hlavné oblasti:

  • konštrukciu signalizátora (ekonometra), ktorý upozorní na prekročenie optimálnych otáčok
  • konštrukciu regulátora podtlaku v nasávacom potrubí
  • konštrukciu víriča, ktorý zlepšuje premiešanie zápalnej zmesi v nasávacom potrubí
  • konštrukciu zariadenia, ktoré zatvára ventil behu naprázdno karburátora (EMV) pri prekročení nastaveného počtu otáčok, čo je náš prípad.

EMV (elektromagnetický ventil behu naprázdno) umožňuje chod motora pri voľnobehu (aj pri jazde na neutráli) a tiež zabraňuje samovznieteniu motora pri vypnutí. Pri vyšších otáčkach je však tiež otvorený a dodáva motoru palivo, čo si myslím nie je potrebné. Novšie typy karburátorov sa konštruujú tak, že pri určitých otáčkach motora nemôže palivo prúdiť do motora cez dýzu behu naprázdno.

OPIS ZAPOJENIA:

Zariadenie je možné charakterizovať ako pomerne jednoduché (bez integrovaných obvodov). Impulzy z rozdelovača je možné priviesť tieneným vodičom, čím sa zníži rušenie. Kladný impulz prechádza odpormi R1, R4, R5 až na tranzistor T1, no je napäťovo upraveny Zenerovou diódou. Led so svojimi odpormi sú zapojené podvojne-to preto, že toto zariadenie je možné zabudovať v oblasti motora (na miesto kde sa nebude prehrievať) a ovládať ho z dvoch miest, z kabíny z palubnej dosky a priamo v priestore umiestnenia. V prípade, že zariadenie sa montuje priamo do palubnej dosky, ne je potrebné toto podvojné zapojenie súčiastok. Poistka PO zabraňuje zničeniu zariadenia náhodným skratom. V prípade prepálenia poistky, ktorá je umiestnená na plošnom spoji, alebo inej poruchy (zariadenie nereaguje), nie je potrebné zariadenie ihneď otvoriť, aby sme ho opravili, ale stačí prepnúť prepínač do polohy OFF a tým sa zariadenie odstaví a EMV funguje akoby bol zapojený napriamo, čo umožňuje usmerňovacia dióda D6. Poruchový stav je možné registrovať optickou signalizáciou červenej LED.
Pri príchode impulzu do zariadenia sa nakrátko otvorí tranzistor T1 a “napájací +” sa dostane cez R7 až k C1 a P1. Tieto dve súčiastky tvoria člen, ktorým sa nastavujú otáčky motora. Čím sú otáčky menšie, prívod impulzov je pomalší na C1, ktorý sa nimi nabíja. Trimer P1 má funkciu vybíjania C1. Z toho vyplýva, že ak sú otáčky pomalé, C1 sa plne nestíha nabíjať a medzi R7 a R8 je menšie napätie, čo spôsobí uzavretie T2. Potom sa otvoria T3 a T4 (aj EMV) cez R10, D3, R12. Tranzistor T4 slúži ako neiskriaci, narozdiel od relé, spínač EMV. Jeho dva vývody sa prispájkujú a tretí (obal) sa pripevní skrutkou. Súčiastky C3 a R11 odstraňujú pri nižších otáčkach ako sú nastavené rýchle otváranie a zatváranie EMV.

UVEDENIE DO CHODU:
Trimer nastavíme do strednej polohy, pripojíme EMV, mínus a až potom kladný pól napájania (kladný pól napájania sa pripája z pôvodného prívodu pre EMV, čím sa dosiahne, že celé zariadenie bude v prevádzke iba vtedy, ak je zapnuté zapalovanie). Ihneď po napojení “+” sa má rozsvietiť zelená LED. Po prepnutí prepínača do polohy “OFF” má svietiť zelená a červené LED súčasne. Žltá LED je signalizátorom príchodu impulzov (podľa otáčok bliká až svieti).

Vývody na plošnom spoji:
1 - k rozdelovaču alebo svorke 1 na cievke
2 - kostra “-“
3 - poloha “ON” na prepínači
4 - žltá LED k prístrojovej doska
5 - k elektromagnetickému ventilu voľnobehu
6 - zelená LED k prístrojovej doska
7 - kostra k prístrojovej doska “-“
8 - červená LED k prístrojovej doska
9 - poloha “OFF” na prepínači

Zariadenie má reagovať na frekvenciu (otáčky) cca 2000 otáčok/min. Pri týchto otáčkach má vypínať a zapínať EMV a zelenú LED. Toto nastavenie sa dá urobiť aj pomocou otáčkomera.

STAVBA A VYHOTOVENIE:
Toto zariadenie je pomerne jednoduché a mal by ho zvládnuť aj začínajúci konštruktér. Môžme ho umiestniť do známej plochej panelovej inštalačnej krabice, ktorú sme vopred upravili tak aby sa nám vošiel plošný spoj (trošku odpíliť zo stľpíkov). Plošák sa pripevní pomocou skrutiek spojmi nahor. Súčiastky R a C sú prispájkované naležato. Na víčku sa vyvŕtajú tri dierky o priemere 3 mm pre LED a otvor pre prepínač. Na prívod “+” pólu, impulzov z rozdelovača a napájania EMV použijeme tri samostatné kábliky. Zariadenie je zostavené z bežne používaných súčiastok, a nie je finančne náročné.

POUŽITÉ SÚČIASTKY:
R1, R4 - 3k9
R2, R3, R9, R12, R13, R14, R15, R16 - 1k0
R5 - 10k
R6, R10 - 22k
R7, R8 - 200R
R11 - 220k
PO - 0,3A
ZD - 3V3
T1, T2, T3 - KC 239B
T4 - KU612 (môže byť aj BC161-16, prípadne KFY 16)
C1 - 47?
C2, C3 - 4?7
D1, D2 - 3mm žltá LED
D3 - 1N4148
D4, D5 - 3mm zelená LED
D6 - 1N5408
D7, D8 - 3mm červená LED
P1 - odporový trimer 1k0
J1, J2, J3 - drôtový prepoj
Jednostranná doska plošných spojov
Poistkový držiak do dosky plošných spojov
Prepínač kolískový
Plochá inštalačná krabica (može byť aj iná)

OBRÁZKY: Schéma zapojenia, plošný spoj a rozmiestnenie súčiastok na plošnom spoji.

Autor článku: Imro (Imrich Šimúth)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (20):
Hlavní menu:


Hledání v článcích:

  pomoc?
Nejnovější články:

Jak to je s palivem E85
Zkušenosti z provozu vozidla Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
Montáž schránky pod přední sedačky Octavia II
Na brněnský Autosalon ZADARMO!
Oprava centrálního zamykání Felicia
Návod na montáž zadních repro do Octavia II
Výmena starej poistkovej skrinky vo Favorite za novú
Osvětlení vnitřních klik Octavia II
Montáž tempomatu a palubního počítače do Octavia II FL
MB 1000 a Š 100 (1964-1976)
 

 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.