ŠKODA techweb [homepage]
Elektrika
4. listopadu 1999

Oprava výlisku motorčeka ostrekovača

typu MM-2004


Okrem elektrickej poruchy motorčeka ostrekovača sa niekedy motorček poškodí aj mechanicky. Jedným z prípadov tohto poškodenia je odlomený nátrubok prívodu alebo odvodu ostrekovacej kvapaliny. Môže sa to stať napr. pri zlej manipulácii s hadičkami.

Postup opravy:
Ak sa zlomí nátrubok, stiahneme z telesa plastové hadice a odpojíme káble (pri spätnej montáži sa káble ani hadičky nesmú zameniť). Skrutkovačom uvolníme skrutky pripevnenia motorčeka k deliacej stene batožinového priestoru a odmontujeme motorček z priestoru pod kapotou. Uvolníme skrutky pripevnenia krytu elektrickej časti motorčeka a demontujeme pridržiavaciu podložku.
Motorček ostrekovača možno rozdeliť na dve časti-elektrickú časť a čerpadlo ostrekovacej kvapaliny. Snímte kryt elektrickej časti. Z rotora elektromotorčeka stiahnite statorový prstenec. Časť čerpadla kvapaliny možno demontovať podobným spôsobom. Z krúžku čerpadla snímte veko.
Na poškodenej časti veka obrúsime nátrubok tak, aby jeho horná strana bola v rovine s čelom veka čerpadla (obrázok 1). Závitníkom narežeme do veka čerpadla závit M5 (obrázok 2,3). Pri razení závitu postupujeme opatrne, aby sme nepoškodili veko. Ak nemáme k dispozícii závitník, prevŕtame veko vrtákom s priemerom 4,5 mm. Z rúrky s vonkajším priemerom 5 mm, na ktorú sme tiež narezali závit, urobíme nový vstup alebo výstup pre kvapalinu (obrázok 4). Kliešťami naskrutkujeme rúrku do veka čerpadla (obrázok 5). Ak nie je vo veku a na rúrke závit, zohrejeme rúrku a teplú ju natlačíme do veka. Zmontujeme motorček v opačnom poradí demontáže a pripevníme ho na prepážku v batožinovom priestore.

Autor článku: Imro (Imrich Šimúth)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (1):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů