ŠKODA techweb [homepage]
Elektrika
28. dubna 2003

Spouštěč Škoda 1000MB-130

a jeho údržba


Na úvod vás musím upozornit na článek „Spouštěč motoru“, který zde na TECHWEBu již byl napsán a dle mého názoru nedostatečně popisuje údržbu a některé informace se mi zdají zavádějící, což mě inspirovalo k napsání tohoto článku.

Hlavním odběratelem proudu z akumulátoru je spouštěč. Na jeho spolehlivosti závisí akceschopnost vašeho vozu. Jako celek nemá velkou poruchovost. Proto upozorním jen na základní principy oprav a údržby. Spouštěč má elektromagnetický spínač ovládaný spínacím klíčkem zapalování. Při údržbě nebo opravách je nutné vyjmout spouštěč z vozu.
Údržbu provádíme maximálně po ujetí 20 000km. Pokud tuto údržbu budete provádět častěji, bude spouštěč spolehlivější, zvláště pokud jezdíte často na malé vzdálenosti (tj. často startujete).

Demontáž z vozu je trochu komplikovanější, protože je namontován odpředu na převodovku (tj. není přístupný z prostoru motoru). Demontáž má 4 kroky:
1. Při demontáži spouštěče z vozu nejprve odpojíme mínus pól akumulátoru, aby nedošlo nevhodným dotykem ke zkratu, protože plus pól je připojen přímo na elektromagnetický spínač.

2. K bloku převodovky je přichycen dvěmi maticemi M10 na 17 klíč a proti povolení zajištěné pérovými podložkami. První matka je nejpřístupnější ze zavazadlového prostoru za zadními sedadly po odhrnutí koberečku zavazadlového prostoru. Sejmeme víko uprostřed zavazadlového prostoru a povolíme matku. Není to jednoduché, pokud nemáte k dispozici nástrčkové klíče na dost dlouhé tyčce, protože se stranovým klíčem v malém prostoru okolo matky jen těžko otočíte. Při použití ořechů z GOLA sady to jde taky špatně, protože mají moc silnou stěnu. Já použil nástrčku 18 a pod úhlem matku povolil. Vám přeji hodně štěstí.

3. Druhý šroub se nalézá přibližně 10 cm za a 10 cm nad pravou zadní nápravou. Pokud máte dlouhé ruce, můžete se zasunout před pravé zadní kolo a ke šroubu se natáhnout (jako já) a nebo sundat pravé zadní kolo.

4. Spouštěč vytáhneme skrz otvor v zavazadlovém prostoru. Pozor, je k němu připojeno několik drátů různých průřezů, které nejsou moc dlouhé a proto pozor na jejich poškození. Odpojíme drát od zapalovací skříňky, který je tam jen nasunut v konektoru na elektromagnetickém spínači a poodhrneme krycí gumu šroubu. Pod ní se nalézá snížená matka M10 na 17 klíč. Po odpojení je možno si spouštěč odnést do dílny.

Demontovaný spouštěč omyjeme technickým benzínem a osušíme.
Nejprve se přesvědčíme o stavu uhlíků, neboť nejvíce podléhají opotřebení. K nim se dostaneme po odšroubování jednoho šroubu M6 na „krytu kolektorového víka“, pod nímž je k uhlíkům přístup.

Současně překontrolujeme stav kolektoru. Uhlíky je třeba vyměnit v případě, jsou-li jejich horní okraje v úrovni vodicích držáků, do kterých jsou zasunuty. Jejich výměna je snadná. Slabým šroubovákem zvedneme plochou pružinu a odsuneme ji bokem. Doporučuji ji zajistit tak, aby se vám nevrátila zpět ve chvíli, kdy bude uhlík mimo pouzdro. (Po jejím opětovném napruženém navrácení se zvyšuje šance vaší dlouhodobé návštěvy pražských Bohnic či brněnských Černovic nebo lépe řečeno ústavů v nich situovaných.) Povolíme blízký šroubek M4, kterým je přišroubováno očko s přívodním měděným vodičem uhlíku. Chytneme očko a táhneme ven. Opětovná montáž nového uhlíku má opačný postup. Pozor na to, aby se očko nového uhlíku nebo měděný vodič někde nedotýkal pouzdra spouštěče, protože by mohlo dojít ke zkratu. Uhlíky se musí v pouzdře volně pohybovat, aby se postupně, jak se budou zkracovat opotřebením, stále přitlačovaly. Nakonec překontrolujeme vodiče, jestli se lehce pohybují. Uhlíky měníme zásadně všechny.
 

Dále pokračujeme tak, že odšroubujeme druhý šroub M10 na elektromagnetickém spínači a uvolníme tím propojovací pásek ke spouštěči. Uvolníme dva šrouby M6 na elektromagnetickém spínači. Povolíme dva šrouby M6x120. Odstraníme závlačku čepu zapínací páky, který se nalézá v místech, kde jsou elektromagnetický spínač a spouštěč propojeny. Čep vytáhneme a opatrně vysunujeme část, ke které byl upevněn elektromagnetický spínač.

Sejmeme elektromagnetický spínač, ve kterém je váleček sloužící jako tělo elektromagnetu a pružinka, která jej odtlačuje. Po vyjmutí krytu z hrdla břemenového víka lze vytáhnout rotor.

Opatrně vytáhneme rotor spouštěče. Musíme si dát pozor na podložky, které zůstanou v pouzdře a zapamatovat si jejich pořadí.

 

Zkontrolujeme, zda není hřídel zadřený, nasunutím čela na hřídel a příčným zavikláním překontrolujeme opotřebení hřídelového ložiska. Přijatelná tolerance opotřebení je na obvodu čela hřídele do jednoho mm. Pokud je opotřebení větší, nezbývá než spouštěč předat odborné dílně k výměně samomazných ložisek. Vůle nemá být větší než 0,2 mm. Pokud opotřebení není takové, aby byla nutná odborná oprava, namažeme hřídel i pouzdra motorovým olejem a ponecháme několik minut, aby olej mohl vsáknout do pórů pouzder a hřídele.
Po té překontrolujeme komutátor (dosedací plošky uhlíků), který musí mít lesklý povrch. Drobné rýhy na povrchu odstraníme jemným smirkovým papírem a větší musíme nechat na odborné dílně, která je přetočí na soustruhu. Mezery mezi lamelami komutátoru vyplněné mikamitem musí mít 0,5mm hloubku. Pokud tomu tak není, vyškrábneme je třeba plátkem pilky na železo. Tyto mezery nesmí mít v průřezu tvar půlkulatý nebo trojúhelníkový, ale jen a jen čtvercový.

Vnitřek elektromagnetického spínače by měl být bez koroze a proto jej očistíme smirkovým papírem. Pozor uvnitř nesmí zůstat žádné kovové částečky.

Celek sestavíme opačným způsobem než byla jeho demontáž. S vyjímkou uhlíků, které musíme částečně vysunout, aby se mohl do pouzdra zasunout rotor. Lepší je nechat uhlíky povysunuté, až dokud nebudou alespoň částečně chyceny všechny čtyři šrouby M6. Vyhnete se tomu, že vám při usazování čepu zapínací páky, rotor vyskočí z pouzdra a uhlíky se zasunou dovnitř.

Vidlička zapínací páky se umisťuje mezi dvě podložky rovnou stranou k ozubenému kolu.
Montáž do vozu je opačná demontáži. Pokud je gumový kryt šroubu elektromagnetického spínače poškozen, nahradíme jej novým.

Pozor při výměnách vadných dílů vlastními silami!
1. Pokud budete vyměňovat rotor, je vhodné nechat v odborné dílně vyměnit samomazná ložiska!
2. Elektromagnetický spínač se u spouštěčů montoval ve více verzích, které se liší délkou a konektory pro připojení drátu od spínací skříňky. Pokud nevyměníte i další díly nejsou navzájem záměnné!

 

Článek je inspirován knihou „ŠKODA 1000MB až 110R opravy, seřizování a údržba svépomocí“. Tato kniha vyšla roku 1972. Určité pasáže jsem doplnil svými slovy a svými zkušenostmi! V článku, který zde již byl publikován je sice jako zdroj použita novější kniha, ale to neznamená, že je lepší!

Autor článku: ZD (Zdeněk Dvořák)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (57):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů