ŠKODA techweb [homepage]
Karosérie
1. listopadu 2002

Jak vyzrát nad korozí II.

detailní popis a test jedné "zázračné" barvy


Jak už jsem popisoval v článku JAK VYZRÁT NAD KOROZÍ, aneb jak si ušetřit spoustu času, je zde rozsáhlejší vysvětlení a testování dvousložkové základové barvy REAKTIV a jednosložkové barvy BPUR_1W.

REAKTIV

Jedná se o syntetický dvousložkový antikorozní reaktivní základ.
Složka A: Disperze speciálních antikorozních pigmentů, plniv a speciální epoxidové pryskyřice v pojivu polyvinylbutyrálové pryskyřice v rozpouštědlech s přísadou aditiv.
Složka B: Kyselina fosforečná ve směsi rozpouštědel. Funkčnost této barvy mně byla laicky vysvětlena následovně: barva nanesená na postižené místo naleptá a postupně rozleptá rez, kterou následně přemění na pryskyřici, která se váže na tuto barvu.

REAKTIV se používá ke zvýšení přilnavosti a životnosti nátěrových systémů na problematických podkladech, např. nezoxidovaný zinek, hliník a jeho slitiny.

REAKTIV se skládá ze dvou složek:

  • složka A - pojivová
  • složka B - tužící (kyselina)
V případě aplikace vzduchovou pistolí nebo štětcem lze upravit viskozitu ředidlem C 6000. A jak to je doopravdy? Dle mých zkušeností a vyzískaných informací je to tak. Až na ten zinek, ten bych doporučoval trochu zrezit kyselinou dusičnou (nebo něčím jiným) a pak důkladně odmastit a aplikovat barvu.

Způsob aplikace barvy:

Pevně neulpívající zbytky koroze se musí z povrchu mechanicky odstranit, např. ocelovým kartáčem nebo brusným papírem. Podklad suchý čistý a odmaštěný. Aplikace této barvy není přípustná pod 0 °C a teplota podkladu musí být minimálně 3 °C nad rosným bodem (při dešti, mlze, větru s prachem asi nikdo z nás nenatírá a kdyby náhodou ano, tak ať na to rychle zapomene). Nanáší se nejlépe na suchý, čistý a odmaštěný podklad v jedné vrstvě na 10-20 um suchého filmu. REAKTIV je po nanesení přeaplikovatelný jakýmkoliv typem barvy po 2 hodinách zasychání při 21 °C. Zpracovatelnost natužené směsi je do 8 hodin při 20 °C. V případě aplikace na zkorodované podklady doporučujeme aplikovat druhou vrstvu barvou BPUR_1W (viz níže). Teplota okolí pod 15 °C podstatně ovlivňuje průběh schnutí a prodlužuje konečné vytvrzení filmu. Při práci s barvou je nezbytné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN 67 2003 (neberte to na lehkou váhu, nebo se otrávíte, alespoň používejte respirátor s vložkou proti AE stříkání). Testování a jednotlivé aplikace použití na určité povrchy popíšu úplně dole tohoto článku.

BPUR_1W

Jednosložková polyuretanová antikorozní barva vytvrzovaná vzdušnou vlhkostí. BPUR_1W je určen pro antikorozní nátěry ocelových, litinových, pozinkovaných i betonových povrchů. V odstínu 0840 červenohnědá plní funkci i tzv. základu s bariérovou ochranou a při naředění 30 - 40% ředidlem BPUR_U6 plní také funkci penetračního nátěru na staré nátěry nebo zbytkovou korozi (podklad s předpovrchovou úpravou materiálu St.2 ). Poskytuje protikorozní ochranu vůči mořské vodě a krátkodobě vůči kyselinám a louhům.

A teď k předpovrchové úpravě k našemu použití:

Po mé zkušenosti tuto barvu používám výhradně jako druhou krycí vrstvu na REAKTIV. Stupeň očištění povrchu je doporučen Sa 2.5, což je tryskání. Pro nás odmaštění povrchu aplikované barvy REAKTIV.

A teď aplikace barvy BPUR_1W:

Bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, povrch musí být zbaven okují, rzi, povlaků a cizorodých látek, stopové zbytky musí být ve formě lehkých stínů. Povrch musí mít od kovu pocházející lesk. Tryskací prostředky se volí tak, aby bylo dosaženo pro daný typ povlaku požadované drsnosti povrchu. Nátěrové práce v závislosti na použitých nátěrových hmotách (dále jen NH) nejsou přípustné pod 0 °C a teplota podkladu musí být minimálně 3 °C nad rosným bodem. Po otevření přepravního obalu a pečlivém rozmíchání případné usazeniny plniv a pigmentů je připraven k přímé aplikaci na povrch materiálu. Barvu je nutno míchat pomalu pro maximální zamezení styku se vzduchem. Z důvodu tvrzení BPUR_1W vzdušnou vlhkostí je nutno manipulaci snížit na nezbytné minimum. Pro stříkání je vhodná vzdušná vlhkost 60-90%, pod 55% relativní vlhkosti v ovzduší film nevytvrdne a znehodnotí se, teplota nemá na průběh tvrdnutí filmu výraznější vliv, určuje se však rychlost odpaření rozpouštědla. V lakovnách, kde zpravidla RV nedosahuje 50%, doporučujeme povrch nátěru po 12-16 hodinách potřít do vody namočenou látkou, případně přímo povrch postříkat vodou a nechat fyzicky vysušit. Za optimálních podmínek - rel. vlhkost nad 55% a 15-21°C nátěr/nástřik zasychá proti prachu do 60 minut. Dalšího nánosu stříkáním při 55% rel. vlhkosti je schopen po 6-ti hodinách. Barvu je nutno před aplikací důkladně promíchat. Aplikovatelnost barvy vysokotlakem je 80-100 um suchého filmu v jedné vrstvě bez stékání ze svislých ploch bez naředění. Na otryskané povrchy materiálu je nutno s ohledem na momentální atmosférické podmínky dodržovat předepsané časové intervaly po otryskání a následným nátěrem: v suchých vnitřních prostorách do 8 h, na vnější atmosféře do 4 h a pod přístřeškem za vlhkého počasí do 30 min. BPUR_1W vykazuje vysokou přilnavost na ocelové, pozinkované a hliníkované materiály, které musí být před aplikací řádně očištěny a odmaštěny.

Aplikace na čerstvě pozinkované podklady :

připraví se směs 10 l vody + 0,5 l čpavkové vody ( 25%-tní ) a 0,05 l saponátu. Tento roztok se naaplikuje na pozinkovaný plech a po zhruba 10 minutách působení se roztírá hadříkem (z umělého rouna) až do vytvoření kovově šedé pěny. Následuje dokonalý oplach čistou vodou. Barva se aplikuje po úplném vyschnutí povrchu. Bod vzplanutí dle ČSN EN 57 je 35 stupňů Celsia.

Pár testů dle výrobce:

  • Stanovení tvrdosti nátěrů kyvadlovým přístrojem bylo provedeno podle ČSN 67 3076 typ kyvadla Persoz
  • Stanovení přilnavosti bylo provedeno mřížkovou zkouškou ČSN ISO 2409
  • Ohybová zkouška byla provedena podle ČSN ISO 1519
  • Zkouška padajícím závažím byla provedena podle ČSN EN ISO 6272

Odolnost proti deformaci

Ohyb (mm) 4 ČSN ISO 1519
Úder - rub (cm) 80 ČSN EN ISO 6272
Úder - líc (cm) 100 ČSN EN ISO 6272

A to nejlepší nakonec (mé osobní testy pro dané použití této barvy):

REAKTIV: ať si kdo chce co chce říká, barva, která je určená pouze na ošetření daného povrchu. Barva byla použita na tyto typy povrchu ve vyhotovení 3ks od každého, odmaštěny technickým benzínem a rozděleny do 3 kategorií:
kategorie 1 - pouze odmaštěna,
kategorie 2 - lehce zbavena koroze, či odstávajících prvků a odmaštěna benzínem,
kategorie 3 - povrch opracován do kovového lesku a odmaštěn
(vypadlo č. 5, č. 6) - č. 3 a 4 jsem nechal pouze inspirativně, jak si barva poradí s 3 letým plechem. Známkování jsem zvolil jako ve škole 1-5.

(1) čistý pozink
(2) čistý Fe plech
(3) zkorodovaný pozink
(4) zkorodovaný (spíš zrezlý) Fe plech
(5) čistý Fe plech s kousky nátěru
(6) zkorodovaný (spíš zrezlý) Fe plech s kousky nátěru

A dojem po nátěru?

Můj test jsem zaměřil na vodní stálost, kde všechny kusy byly ponechány venku 1,5 měsíce na molitanové podložce a vystaveny všem vlivům počasí. Potom na všech kusech byla provedena mřížková metoda, která spočívá v tom, že si 1cm čtverečný (klidně i víc) rozřežete žiletkou po 1 mm na výšku i na šířku. A pak zkusíte jak jednotlivé kousky drží na onom materiálu. Dále na všech kusech byla provedena zkouška mechanického ohnutí v rádiusu na jednu i druhou stranu (ne v jednom ohybu) asi 15 stupňů - samozřejmě opatřené mřížkovou metodou, abych poznal i pružnost barvy. Toť vše. Pak už žádné testy stejně neměly smysl, protože se všechny kusy staly nepoužitelnými pro další testování.

A zde jsou výsledky:

Kategorie 1
1) čistý pozink - 3-
2) čistý Fe plech - 2
3) zkorodovaný pozink - 2
4) zkorodovaný (spíš zrezlý) Fe plech - 2
5) čistý Fe plech s kousky nátěru - 4
6) zkorodovaný (spíš zrezlý) Fe plech s kousky nátěru - 5
Kategorie 2
1) čistý pozink - 3-
2) čistý Fe plech - 1-
3) zkorodovaný pozink - 1-
4) zkorodovaný (spíš zrezlý) Fe plech - 1
5) čistý Fe plech s kousky nátěru - 2-
6) zkorodovaný (spíš zrezlý) Fe plech s kousky nátěru - 3
Kategorie 3
1) čistý pozink - 3-
2) čistý Fe plech - 1
3) zkorodovaný pozink - 3
4) zkorodovaný (spíš zrezlý) Fe plech - 1-

Pro doplnění uvádím, že na všech kusech byla nanesena oboustranná vrstva a zatřeny všechny hranky. Testy nátěru REAKTIV + BPUR_1W jsem dělal pouze dva. Testy výše jsou pouze inspirativní a z mé zkušenosti nedoporučuji použít jen barvu REAKTIV i když testování bylo úspěšné.

BPUR_1W: TEST PRO MÉ POUŽITÍ NEMÁ SMYSL...

REAKTIV + BPUR_1W:
Použity byly dva kousky zkorodovaného Fe plechu, které byly opracovány dle kategorie 2]. Nanesena 1 vrstva REAKTIV, po zaschnutí dle návodu nanesena druhá vrstva BPUR_1W (u všeho oboustranná vrstva a zatřeny všechny hranky).

První kus jsem ponořil do solného roztoku (kuchyňská sůl + dešťová voda) na 14 dní a pak na 1,5 měsíce byl tento kus vystaven atmosférickým vlivům (zavěšen v prostoru). Po této době byl povrch beze změn. Druhý kus byl testován poněkud "drsnou" metodou, kde byla do sklenice nalita 15% kyselina dusičná a záhy vložen onen testovaný prvek na dobu 45 min. Test proběhl úspěšně. I po této době jsem nezaznamenal změnu povrchu.

K použití těchto barev už asi nemusím nic psát. Já osobně používám tyto barvy na všechny možné díly, podběhy, prahy, nápravy, no prostě na všechno, kam se v autě může dostat voda, nebo kde něco rezatí. A i po roce, kdy jsem barvu aplikoval na problematické části karoserie (zadní nosná část, podlaha, ...) je povrch pěkný, tvrdý a bez známek kazů. Prostě paráda...

A co závěrem?

Snad to, že kdo hledá, najde. A těch 3/4 roku pátrání a hledání, kontaktování výrobců, brouzdání po internetu, nekonečné konference e-mailem i telefonem mně stály za to.

A teď už jen slíbené kontakty a info o ceně a něco o výrobci... Poslední cena 2 kg směsi REAKTIV a 2 kg směsi BPUR_1W bez 2 Kč 1000,- i s dopravou až domů.

kontakt: BARTLACKfabrik, s.r.o. 696 734 510
A když je hodně poprosíte, tak vám pošlou zkušební balení, jako záruku kvality (mně ho poslali). Což je jedno velké plus. A co se týče jednání s obchodními zástupci této firmy? Naprostá spokojenost. Kéž by takhle jednali všichni a ve všem.

Přeju hodně zdaru!

NEPŘEHLÉDNĚTE !
Bohužel musím sdělit, že BART LACKFABRIK končí s podnikáním a výrobou barev. Našel jsem v České republice adekvátního výrobce s obdobný sortimentem a kvalitou. Je to v České republice nový výrobce průmyslových barev INDUSTRY COATING s.r.o., která má identický sortiment (tzn. má i reaktivní polyvinylbutyrál a 1k polyuretany pod označením: ACTIVPRIM-EXTRA VIN 20-00 a CONPRIMER ACP 10-00). Po prostudování receptur a technických listů lze soudit, že jsou barvy vyráběny na stejných pryskyřicích s obdobným sestavením receptur, takže kvalita bude identická s původním REAKTIVem a BPUR_1W.
Ceny by měla být stejné, pravděpodobně i nižší.

Autor článku: Forrest (Ondřej Kubíček)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk


WWW Rapidek

Komentáře k tomuto článku (61):
Hlavní menu:


Hledání v článcích:

  pomoc?
Nejnovější články:

Jak to je s palivem E85
Zkušenosti z provozu vozidla Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
Montáž schránky pod přední sedačky Octavia II
Na brněnský Autosalon ZADARMO!
Oprava centrálního zamykání Felicia
Návod na montáž zadních repro do Octavia II
Výmena starej poistkovej skrinky vo Favorite za novú
Osvětlení vnitřních klik Octavia II
Montáž tempomatu a palubního počítače do Octavia II FL
MB 1000 a Š 100 (1964-1976)
 

 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.