ŠKODA techweb [homepage]
Motor
22. října 1999

Olejový systém

lehký popis a přehled olejů


Olejový systém - Filtry
K čemu vlastně slouží motorový olej ? Má dvě podstatné funkce v motoru a to chlazení a mazání. Olej stejně jako voda v chladícím okruhu koluje, o to se stará zubové čerpadlo, které nasává olej z vany motoru, tlak oleje je stálý a určuje ho přepouštěcí ventil. V okruhu je zařazen olejový filtr u starších modelů papírový kde je výměnná pouze filtrační vložka, u novějších modelů (převážně od roku 84) je pak filtr plnoprůtokový  a vyměňuje se celý. Filtr se vyměňuje vždy při výměně oleje.  Dnešní oleje jsou již poměrně vyspělé a dovolují značnou zátěž a dlouhý kilometrový proběh. Dávno jsou pryč doby kdy bylo nutno sezónně měnit oleje, dnešní oleje jsou celoroční.

Náplň - kontrola
Olejová náplň motoru Škody 120 je maximálně 4l minimálně pak 2,5l  u normálních vozů a maximálně 4,6 minimálně 3l u vozů LS a GLS. Stav olejové náplně se dá kontrolovat měrkou zasunutou na levém boku motoru, na této měrce je vyznačeno minimum a maximum oleje u novějšího typu i doporučený stav. Kontrolování je doporučeno tak jednou za měsíc,u starších škodovek doporučuju tak jednou za čtrnáct dní. Měrku je třeba otřít do hadru, poté znovu vložit do motoru a teprve poté kontrolovat stav. Kontrola by se měla provádět dokud je motor studený ( u teplého je olej zpěněný) a vozidlo by mělo stát na vodorovné ploše.
Poznámka: v objemu olejové náplně není započítán olejový chladič, který mělo jen málo vyrobených vozů.
Po levé straně textu vidíte znázorněny měrky oleje v levo je starý typ, vpravo novější typ měrky na které je označen i Optimální stav oleje.
 
 
 

Kontrolka tlaku
Značný nedostatek oleje se mimo jiné projeví rozsvícenou kontrolkou tlaku oleje (červená) i při vyšších otáčkách. Tato kontrolka může také signalizovat špatnou funkci olejového čerpadla. Kontrolní svítilna zhasíná v případě, že tlak oleje v oběžném systému motoru dosáhne předepsaného tlaku (což je0,04 až 0,06 MPa), proto se může stát, že při volnoběžných otáčkách motoru se rozsvítí, to není na závadu, při větších otáčkách (nad 1500) už musí zhasnout.Funkci žárovky je možnézkontrolovat při vypnutém motoru a zapnutém zapalování - musí svítit. Tlakový spínač umístěný na pravé straně motoru až u přičky mezi vnitřním prostorem a motorem je neopravitelný a nerozebiratelný, vyměňuje se v případě potřeby celý. V případě, že pojedete delší dobu s menším než minimálním stavem oleje vystavujete motor nadměrné zátěži, čímž se více opotřebovává a v případě, že s oblibou delší dobu jezdíte na plný výkon ve vyšších otáčkách hrozí i  zadření ložisek v motoru.

V tabulce je uveden tlak oleje SAE 30 při teplotě 80 st.C v závislosti na otáčkách motoru.
Tlak MPa Otáčky motoru 
0,25 MPa 2000
0,35 MPa 3000
0,38 až 0,40 MPa 4000

Provozní problémy
Mazací soustava je sice skoro bezporuchová,ale někdy se vyjímka přihodí. Svítí-li kontrolka tlaku oleje i při vyšších otáčkách , přesvědčíme se, zda je motor dostatečně naplněn olejem a zda při zvýšení otáček stříká olej z vahadel ventilů (po sejmutí nalévacího víčkana víku hlavy je na vahadla vidět). závada může být způsobena baroskopem zalepeným nečistotami. Ten je možné po demontáži vyprat v benzínu a vyfoukat stlačeným vzduchem. Funguje jeko opačný spínač, tj. pokud není tlak oleje ukostřuje kontrolku. Neorzsvítí-li se  kontrolka po zapnutí zapalování,je přerušený vodič, vadný baroskop, prasklá žárovka,nebo přerušená pojistka. O tom se můžeme přesvědčit i vřazením zkoušečky mezi kostru vozu a konektor kabelu baroskopu. Je-li v pořádku žárovka, kabel a pojistka, zkoušečka musí při zapnutí zapalování svítít.

Co dělat v případě,že při jízdě se najednou rozsvítí kontrolka ? Zkontrolujte pohledem zda olej zjevně neutíká, zkontrolujte pomocí měrky zda je ve vaně olej, pokud ne tak je nutné vůz odstavit a odtáhnout do servisu. Pokud olej je ve vaně, zkuste za chodu motoru sundat víčko, kudy se olej nalévá, mělo by být vidět jak olej stříká na vahadla. Pokud olej necirkuluje je nutné vozidlo odstavit, s poruchou mazání není možné pokračovat v jízdě. Nejčastější závadou bývá ucpaný tlakový spínač, stačí jej vyčistit a pak už indikuje správně. Pokud i nadále svítí kontrolka je nutné sehnat (zapůjčit) tlakoměr a zjistit tlaky při určitých otáčkách pokud výrazně nesouhlasí s tabulkou uvedenou výše, je nutné přetěsnit olejové čerpadlo, lépe je však přenechat opravu servisu.
 

Dělení olejů
Oleje jsou v podstatě tří druhů minerální, polosyntetické a syntetické toto rozdělení mírně odpovídá i výkonnostním parametrům, kdy minerální jsou relativně nejhorší a syntetické mají kvality nejlepší.
 

Vlastnosti olejů
Vlastnosti olejů udávají výrobci dle světových norem - nejznámější touto normou je SAE, méně známou normou se složitějším značením je API, kterou se zde zabývat nebudu. Na obalu oleje je vždy označení typu např 0W40, kde 0 udává viskozitní třídu a 40 udává výkonovou třídu, čím vyšší číslo, tím lepší. Viskozitní třída také udává do jaké teploty (minimální) je olej schopen plnit svou funkci, přehled je v následující tabulce:
Označení SAE Mezní teplota (v st. celsia) Viskozita mm2/s při 100 st. Celsia
0W -35 3,8
5W -30 3,8
10W -25 4,1
15W -20 5,6
20W -15 5,6
25W -10 9,3
Z tabulky vyplývá, že v našich klimatických podmínkách postačují oleje 15W.
 
 
 

Záměnnost olejů
Zde se věnuji otázce záměnnosti typu užívaného oleje v průběhu užívání motoru. Je bohužel málo známé, že oleje lepších vlastností s aditivy pro lepší chod motoru není možno jen tak nalít do již používaného staršího motoru. Pokud je tam přesto nalijete hrozí rozpuštění různých usazenin, které většinou fungují i jako těsnění. Udává se, že přechod na používání těchto olejů je vhodný do 10 000 km od generálky motoru, či záběhu nového auta, přechodem myslím že místo starého nejlevnějšího oleje začnete používat jeden z nejlepších.


Specifikem starších škodovek, bohužel je, že jezdí spíš na spotřebu oleje, část se spálí poté co se dostane do spalovacího prostoru přes opotřebované pístní kroužky, a část vyteče přes špatně utěsněnou vanu a jiné části motoru. Tak se také může stát, že spotřeba oleje je několikrát větší než udává originální dokumentace k těmto vozům ( a ta udává 0,4-0,7l na 1000km). V tomto se nemá cenu bavit jaký olej a kupuje se ten nejlevnější. Pro ty kdož mají alespoň trochu slušný motor by měl sloužit následující přehled olejů:

MOGUL
Firma KORAMO, která prodává s obchodní značkou MOGUL, donedávna byla v podstatě monopolním výrobcem motorových olejů na našem trhu, v současné době kdy je na našem trhu výrobců více (např. MADIT) a je také hodně dovozců lepších či horších zahraničních olejů je výběr převelký. Kontaktoval jsem více prodejců a výrobců, ale pouze firma Koramo mi  poslala materiály pro zpracování následujících informací, proto ji zde uvidíte jako jedinou. Koramo má značně široký sortiment maziv, zde uvedu výběr motorových olejů vhodných v našich podmínkách. Pro zajímavost dle odhadů má firma Koramo cca přes 40% trhu s oleji tzn. že je největším dodavatelem olejů v ČR.
 
 
 
 

Nejobyčejnější a nejlevnější je MOGUL  SPECIAL, což je celoroční motorový olej pro starší typy osobních automobilů, vhodný zejména pro benzínové motory, dlouhodobě velmi prověřený olej (vyrábí se nejméně 15 let). V současné době vzhledem k možnosti prodloužení výměnných lhůt je lepší volit Super Stabil. Označení SAE 20W-30

Druhým snadno dostupným olejem je MOGUL SUPER, je to celoroční motorový olej podle údajů výrobce je to nejznámější a nejprodávánější olej na českém trhu. Je vhodný pro benzínové motory a nepřeplňované naftové motory.Viskozní rezerva tohoto oleje umožňuje jeho použití ve velmi teplém prostředí, při dlouhých jízdách na dálnici a při jízdách s přívěsem. Teplotnímy vlastnostmi vyhovuje našemu klimatickému pásmu. Označení SAE 15W-50

Třetím ze základní řady je MOGUL SUPER STABIL je to celoroční minerální motorový olej, vhodný pro benzínové a mírně přeplňované naftové motory. Má dobré teplotní vlastnosti vhodné pro naše klimatické podmínky. Svými parametry plně uspokojí vozy Škoda bez i s katalyzátorem i všechny osobní automobily zahraniční produkce vyrobené před rokem 1988. Pro zajímavost používá se i v některých typech autobusů a nákladních automobilů. Označení SAE 15W-40

Prvním z řady vyšších olejů je MOGUL FORTE GX, je to nejkvalitnější minerální motorový olej české produkce pro vysoce přeplňované benzínové motory osobních vozidel. Byl vyvinut pro motory vybavené katalyzátorem, to však neznamená že není použitelný pro motory katalyzátorem nevybavené. Má vynikající parametry, hlavně co se týka snížení opotřebení motoru a zábraně tvoření kalů, to vše při dlouhých výměnných lhůtách. Je doporučen pro všechny novější vozy značky Škoda i zahraniční auta. Označení 15W-40
 

Špičkový plně syntetický motorový olej MOGUL FORTE RACING byl vyvinut za spolupráce zahraničních firem. Je vhodný pro vysoce zatěžované motory osobních vozidel. Vyhovuje nárokům víceventilových motorů vybavených turbodmychadlem a katalyzátorem. Potlačuje tvorbu úsad, umožňuje výbornou startovatelnost za nízkých teplot, snižuje pasivní odpory a funguje jako výborná ochrana proti opotřebení. Označení SAE 5W-40
 
 
 

Doporučení


Mé osobní (neobjektivní) doporučení k výběru olejů: Pokud musíte dolévat půl litru každý měsíc tak kupujte ten nejlevnější obyčejný olej na trhu, pokud máte škodovku ve slušném stavu po generálce apod. užijte např. SUPER STABIL má dobrý poměr  cena/vlastnosti. Pokud máte zvýšený výkon - tuningovaný motor doporučuji např. FORTE GX, nebo spíš zahraniční oleje.
 

Na závěr
Toto pojednání o olejích jejich oběhovém systému a dalších drobnostech okolo si nečiní nárok na detailní poznatky, je spíše přehledově informativní, detailní návody, postupy a informace vyjdou v jiných článcích zabývajících se přímo jednotlivými částmi olejového systému.

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (23):
Hlavní menu:


Hledání v článcích:

  pomoc?
Nejnovější články:

Jak to je s palivem E85
Zkušenosti z provozu vozidla Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
Montáž schránky pod přední sedačky Octavia II
Na brněnský Autosalon ZADARMO!
Oprava centrálního zamykání Felicia
Návod na montáž zadních repro do Octavia II
Výmena starej poistkovej skrinky vo Favorite za novú
Osvětlení vnitřních klik Octavia II
Montáž tempomatu a palubního počítače do Octavia II FL
MB 1000 a Š 100 (1964-1976)
 

 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.