ŠKODA techweb [homepage]
Ostatní
2. ledna 2001

Dálniční známky

pro rok 2001


Opět nás čeká výdajové období, splatnost pojistek už proběhla a v nejbližší době značná část řidičů zakoupí i dálniční známku. Příjemnou informací je cena ta se nezvyšovala, dálníční známka pro vozidlo do 3,5t stojí tedy 800,- Kč. Roční známka platí od 1.1.2001 do 31.1.2002. Dále jsou v prodeji měsíční a desetidenní známky. Denní známky jsou k dispozici pouze pro vyšší váhové kategorie. Kupón je chráněn hologramem  v jednom úhlu je vidět automobil s vyznačeným datem 2001 a druhém úhlu je vidět dvakrát CZ a opět rok 2001. Jedinou novinkou tedy je "dvoudílný" kupón. První klasická část se dává na okno, druhou částí je kupón, který se doporučuje vozit u dokladů. Při kontrole je potřeba obou částí, schodně vyplněných (SPZ). Drobností je pak změna v možnosti umístění, zatímco ještě minulý rok bylo možno známku umístit do pravého horního, nebo spodního rohu, tak letos je povoleno vylepení pouze do pravého spodního rohu. Nijak není dotčeno ustanovení o tom, že staré (neplatné) známky je nutno neprodleně odstranit. Dálniční známku nepotřebují těžce zdravotně postižení (II.stupeň), dále motorová vozidla o méně než čtyřech kolech. Pokud nebudete mít platnou dálniční známku a budete používat placené úseky dálnic a silnic hrozí Vám pokuta až 5000 Kč.

Pro jistotu ještě mapa dálnic a rychlostních silnic, modře jsou vyznačeny zpoplatněné úseky. Celková délka je cca 700 km.Rok 2000.

V roce 2000 nás postihlo pár změn ohledně užívání dálničních známek. Cena pro osobní automobily je stejná jako minulý rok tj. 800 Kč. Nové známky pro rok 2000 na sobě nemají cenu známky, ale pouze váhovou kategorii (osobní vozy do 3,5t). Další novinkou je možnost pořízení známky na kratší dobu než celý rok, prodávají se měsíční (200 Kč) a desetidenní (100 Kč). Měsiční platí den před a den pokalendářním měsíci, a desetidenní ode dne procvaknutí dalších deset dní (tedy jedenáct). Při prodeji časově omezené známky je na ni vyznačeno datum. Na všech třech známkách je nutno do políčka ve spodní třetině vyplnit SPZ vozidla, jinak je známka neplatná.
Poslední dobou je často vedena polemika, zda má dálniční známka opodstatnění vzhledem ke kvalitě našich silnic počtech uzavírek apod., bohužel zákony jsou jasné a pokuty za jízdu bez dálniční známky vysoké. Naopak pro další rok se uvažuje o zdražení na 1200 Kč (vozidla do 3,5t, na rok).Rok 1999.

Známka na rok 1999 vás přijde pro osobní auto na 800,-Kč, takže žádné zdražení (už teď je to přehnaně drahé vzhledem ke stavu silnic), pozor na letošní nálepce není uvedena cena.Je zde pouze uvedeno pro který druh vozidel je.  Prodejní místa jsou jako obvykle, pošty, čerpací stanice apod.
Méně známou službou českých pošt je, možnost výměny poškozené dálniční známky za novou, tato služba stojí 30 kč a funguje po celý rok.Rok 1998.

Co to jsou známky ? Je to cenina, která nalepená na předním okně vozidla vypovídá, že jsme zaplatili poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic a tedy, že je můžeme v daném období využívat. Pokud je přesto používáme, riskujeme pokutu od 500 do 2000,- Kč, dle nálady policisty.

Tyto silnice jsou označeny značkami jako jsou na známce pro rok 98 ve spodní části. Pokud tyto komunikace přetínají město pak zejména silnice první třídy bývají ve městě a jeho okolí použitelné bezplatně (beze známky) toto vždy bývá vyznačeno dodatkovou tabulkou pod značkou, kde musí být napsáno bez placení.

Umístění dálniční známky:

Je možné pouze při pravém okraji skla a to buď nahoře, nebo dole. Zde připomenu povinnost nemít nic před oknem, co by zastiňovalo výhled, platná dálniční známka má vyjímku, ale různá vonítka na zrcátku, či samolepky na sklo(přední) nepatří.

Platnost dálniční známky:
Dálniční známka má platnost (lze využít pro jízdu) v době vždy od 1.12.předchozího roku  až do 31.1. následujícího roku vyznačeného na známce.
Dálniční známka na sobě musí mít vyznačeno poslední dvojčíslí roku pro který je platná (viz obrázky okolo).Odstraňování dálničních známek:
Neplatné dálniční známky  (viz předchozí bod) je nutné neprodleně odstranit, zákon na to pamatuje, a neplatnou dálniční známku definuje, jako zábranu ve výhledu řidiče, a podle toho se chovají i policajti dávájí za to pokutu až 2000,- Kč. Pokud vím tak posledně byly spory o odstraňování dálničních nálepek, takže vězte, že zákon (myslím) 102/95 uvádí, že: "na předním skle vozidla smí být platná dálniční známka", z toho vyplývá, že když je platnost do 31.1. tak k následujícímu dni už ji tam nesmíte mít. Je samozřejmé,že pokud si koupíte známku na nový rok a nalepíte ji už v prosinci, nebo začátkem ledna tak starou ihned sundáte. To samé také platí pro zahraniční známky po době platnosti, je nutno je odstranit.

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (5):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů