ŠKODA techweb [homepage]
Literatura
21. června 2000

Údržba a opravy automobilů Škoda Felicia

recenze knihy


Předmětem recenze je kniha vydavatelství Kopp, vydaná v roce 1999 v edici Jak na to. Autorem kupodivu není M.R. Cedrych, ale dvojice autorů z Velké Británie - pánové Mark Coombs a a R.M.Jex své dílo vydali pod názvem Skoda Felicia Service and Repair manual v témže roce v nakladatelství J.H.Haynes . Knížku velmi slušně přeložil a současně redigoval Jiří Vokálek.

Formát, tisk a vazba.
Brožované vydání ve formátů A3 se v autě vozit nedá. Ono to ani není zapotřebí a kniha je určena spíše pro zařazení na polici v dílně servismana či technického fandy. Desky by mohly být o něco odolnější a lepená vazba by též snesla kvalitnější provedení, které by ale nejspíš knížku dostalo do již těžko stravitelné cenové hladiny. Takto je třeba jenom zdůraznit, že rozevírání  brožury ve hřbetě pro ni zřejmě bude mít vbrzku tragické následky a vyspravování rozlomených míst izolepou bude časté. Tím ale mé výhrady k provedení končí, tisk samotný je velmi slušný, použit je papír s vyšší gramáží, který se ani při navlhnutí v dešti nekroutí a netrhá, tisk je sytý a ostrý, fotografie dobře zpracované, pérovky kontrastní. Použité písmo je dobře čitelné i na vyšší vzdálenost, volba řezu a velikosti odpovídá logice členění textu.

Obsah.
Kniha je rozdělena do celků, poměrně dobře vystihujících okruhy servisní a opravářské činnosti s tím, že jednotlivé okruhy jsou pak dále členěny, obvykle podle motorů.  Po stručném úvody následuje okruh, věnovaný běžné údržbě a opravám, dále jsou popsány opravu motoru, prováděné ve vozidle ( s popisem demontáže a GO motoru), následuje popis chlazení motoru, topení a větrání, popis palivové soustavy, systémů řízení složení spalin, výfukové soustavy, startéru a dobíjení, zapalování a žhavení, dále je popsána spojka, převodovka, hnací hřídele kol, brzdy, pérování a řízení, karosérie a popis končí elektrickou instalací, schématy zapojení a dodatky.  Každý celek je dále členěn do číslovaných kapitol a v rámci kapitoly je pracovní postup rozepsán do očíslovaných kroků, jimž (poněkud nelogicky) odpovídá i číslování fotografií, jimiž je kniha bohatě protkána. Tak po obrázku 12.28 následuje obrázek 12.32 ..., no, dá se na to zvyknout. V záhlaví každé kapitoly je počtem vybarvených klíčů deklarována náročnost popisovaného postupu ve stupnici
 

  • snadné, pro začátečníky s malými zkušenostmi
  • lehce obtížné, pro začátečníky s trochou zkušeností
  • středně obtížné, pro kutily s více zkušenostmi
  • obtížné, pro zkušené mechaniky
  • velmi obtížné, pro zvláště zkušené mechaniky nebo profesionály


Ocenění obtížnosti vcelku odpovídá stupnici, ačkoliv osobně bych například honování válců zařadil do čtvrtého stupně obtížnosti místo třetího, jak ho oceňují autoři. Možná je to v Británii oblíbená zábava kutilů s více zkušenostmi. Pravděpodobnější ale je, že pánové Coombs a Jex soudí ostatní podle svých (zjevně nemalých) zkušeností a podvědomě nasazují laťku výš. To je třeba mít na vědomí ještě před tím, než se čtenář rozhodne použít knihu jako pracovní návod.

Praktická použitelnost.
Kniha je velmi instruktivní, tedy absolutně nečtivá. Informací, nesouvisejících s tématem, je naprosté minimum, vše se řídí principem „čas jsou peníze“.  Obvykle je uveden pouze název činnosti a dále již následuje číslovaný popis jednotlivých kroků, podobný postupovému check-listu. Rozdělení postupu na kroky pak vcelku logicky odpovídá jednotlivým pracovním úkonům, s drobnými vyjímkami, vzniklými evidentně při redakčním zpracování na počítači (namátkou na straně 167 by bylo vhodnější nejprve vozidlo zaparkovat na rovné ploše a až poté vypustit přetlak z palivové soustavy). Pokud daný krok vyžaduje ilustraci, je opravdu přítomna fotografie nebo pérovka. Pokud je do fotografie graficky zasahováno (šipky, popisky), působí grafika přirozeně a je ku prospěchu věci. U pérovek, obsahujících očíslované odkazy je patrná nejednotnost v autorském přístupu, někde je popis odkazů součástí obrázku, jinde jsou čísílka zmiňována v samotném textu.  Absolutorium u mne získává přehledná tabulka s utahovacími momenty důležitých spojů a souhrny technických údajů, uvedené v záhlaví každé kapitoly Otravné (leč pochopitelné) jsou vkládané inzeráty - uvnitř textu vyloženě ruší, na obálce je jakž-takž dají překousnout. Mám za to, že Kopp rozhodně nemá takovéto úlety zapotřebí, i když inzerátů je v textu mnohem méně, než vkládá například Grada.

Koupit či nekoupit ?
Knižka není určena pro amatéry. O tom, jak vozidlo funguje a jak se mění žárovka v zadní svítilně se toho laik mnoho nedočte. Cílovým spotřebitelem je podle mého názoru technik servisní dílny, která se na škodovky nespecializuje, ale chce pro svůj personál zajistit kvalitní podklad pro poměrně široké spektrum vykonávaných činností  od běžné údržby po GO motoru a rozsáhlé opravy havarovaného vozu. Zcela ale chybí popis oprav převodovky, autoři se omezují na popis demontáže převodovky z vozu a jejího opětovného zamontování.  Stejně tak u popisu oprav karosérie jsou uvedeny pouze obecné lakařské zásady a popis odstrojení, klempířina ani lakýrničina však do sféry zájmu autorů nespadá. Užitek z knihy bude mít i domácí kutil, pociťující potřebu vědět, jak je co ve škodovce sesazeno dohromady a odmítající platit autorizovanému servisu za věci, které si může udělat sám. Zklamán bude naopak každý, kdo bude očekávat beletrii ve stylu „historie o tom, kterak motoru nový olej přičiniti, aniž by olej starý znečistil váš dvorek, garáž a vás samotného“. Dá se předpokládat, že kniha nebude ani vhodným dárkem pro manželku, jezdící rodinným vozem jednou týdně na angličtinu, pokud ovšem nechcete obdarovat sami sebe a manželka vám na knížku jinak peníze nedá.

Lapsusy a nedostatky.
V části Identifikace vozu zcela chybí obrázek umístění čísla motoru pro oba VW motory, jak 1,6 MPI, tak 1,9D.  Chybí lepší popis seřízení zapalování Simons 2P (se dvěma zdvojenými zapalovacími cívkami), které bylo též dlouho montováno. V téže části - pojem „změna předtisku“  patří do polygrafie, nikoliv do knihy o autech. Pro všechny systémy chybí jakákoliv zmínka o testerech VAG - ačkoliv lze jen stěží předpokládat, že si je amatér pořídí, v servisní praxi se bez nich nelze obejít. V kapitole o žhavení je poměrně zmateně popsána funkce zapínání žhavicího systému (žhavení zapíná jak klíček, tak dveřní spínač). Jinak je ale kniha mimořádně pečlivě sepsána (a zřejmě i redigována, věcných nedostatků je i při skrupulózním posouzení minimum) a kvalitně přeložena - odborná terminologie odpovídá a celek je přes veškerou technickou suchopárnost čitelný bez pocitu zmermomocnění jazyka.

Resumé.
Za nějaké bratru tři stovky představuje kniha Coombse a Jexe podařené dílko a nakladatelství Kopp patří dík za její vydání, které poměrně slušně doplňuje jinak zaměřené manuály René Cedrycha.  Zatím všechna vydání, která jsem měl možnost vidět, byla plná olejových skvrn a měla problémy s vazbou ve hřbetu - z toho usuzuji na jejich intenzivní používání. Pro kutily, kteří dočetli až sem, uvedu jako bonus vlastní zlepšení výtisku. Vazbu je třeba proseknout (snese se i provrtání mezi lištami) asi půl centimetru od hřbetu čtyřmi otvory 5 mm a stáhnou plastovými šroubky z rychlovazačů. Tím potenciální trhací kalendář změníte na solidní servisní manuál, který klidně můžete zatížit v otevřené poloze i docela těžkým francouzákem.

Autor článku: Milkov (Milan Kovář)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (2):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů