ŠKODA techweb [homepage]
Elektrika
22. října 1999

Klakson

alias zvukové výstražné zařízení


Pro všechna vozidla:
Zákon 102/95 uvádí, "Je-li zařízení uvedeno v činnost, musí vydávat nepřetržitý rovnoměrný tón stejné výše nebo v stejném akordu. Zařízení, která vydávají pronikavé zvuky, rozložené akordy nebo skřeky, jako píšťaly, sirény, gongy apod., nejsou přípustná."
Zatímco zákon 102 tedy upravuje jaký tón má zvukové výstražné zařízení vydávat tak vyhláška 99 zase říká kdy toto zařízení můžeme použít: "Zvukové výstražné znamení smí řidič dávat jen tehdy, jestliže je to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí a mimo obec i k upozornění řidiče předjížděného vozidla." z čehož plyne, že houkačka není určena k tomu abyste informovali řidiče že zaspal na křižovatce, nebo sousedy že už jste přijeli. Klakson značným způsobem okolí ruší a za užití v nesouladu s vyhláškou je možné uložit pokutu (i když jsem se s tím ještě nesetkal).
 

Š105-Rapid
Houkačka je elektromagnetická, pro provozní napětí 12V, se spotřebou proudu max. 4A. Od roku 1976 byla montována houkačka tuzemské výroby PAL, od března 1978 pak houkačka polské výroby BELMA. Původně byla houkačka umístěna na levé straně za kovovým nárazníkem, upevněná k jeho konzole. Od srpna 1981 byla v důsledku zavedení montáže plastových nárazníků přemístěna do prostoru za chladič. V tomto prostoru méně trpí vlivy povětrnosti. Hlasitost houkačky v obou případech vyhovuje předpisům tuzemským i zahraničním. Při zavedení houkačky BELMA, která je větší, byly v předním nárazníku lisovány výstřihy, aby se nedostávala do kolize s hranou nárazníku. Na vozy Škoda může být použita jakákoliv houkačka stejných technických parametrů, schválená pro provoz. Má-li houkačka jen jeden vývod, je kostřena tělesem a její montážní spoj musí být elektricky vodivý. U houkaček se dvěma vývody je jeden třeba ukostřit kabelem. Hlasitost a čistotu tónu je možné ovlivnit pootáčením seřizovacího šroubu umístěného vlevo na zadní stěně houkačky. klakson umístěný za chladičem je značně špatně přístupný a proto jeho výměna v případě potřeby trvá o něco déle než u typu umístěného za nárazníkem.
 

Š1000 a 100/110
U těchto vozů výtrobce do konce výroby montoval houkačku na držák předního nárazníku a tímto umístěním byla dána i její poměrně značná zranitelnost povětrostními vlivy. U těchto vozů vyrobených do ledna 1975 byla akustická houkačka zapojena jedním vývodem na pojistku č.1 druhým na konektor páčkového spínače. Stlačením páčky se propojilo ukostření, a tím se propojil elektrický okruh a houkačka vydala tón. Jako náhradní díl jsou v současné době sehnatelné jen houkačky s jedním vývodem - kostřené pouzdrem. Zde je krátký návod na přepracování elektroinstalace na spínání 12V:
 

Závady:
Nejčastější závady jsou v spínači pod volantem, je nutné ho rozebrat, vyčistit a zdrsnit povrchy stykových ploch jemným brusným papírem, připadně v nejhorším šroubovákem. Častou poruchou je také špatná elektrická vodivost ve spoji houkačky, v případech kdy je kostřena tělesem.Případně také občas odpadne celý zrezivělý faston, na houkačce, poté je nutno vyměnit celou houkačku. Závady na kabeláži jsou nejméně častou poruchou s kterou jsem se setkal.

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (9):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů