ŠKODA techweb [homepage]
Elektrika
10. března 2000

Stroboskopická lampa

na nastavovanie predzápalu


Stroboskopická lampa nám slúži na nastavenie predzápalu v dynamickom režime motora (to jest pri naštartovanom motore). Predzápal na motore sa nastavuje v režime statickom (to jest pri nenaštartovanom motore). Medzi kontakt na indukčnej cievke a káblik od ramienka sa zapojí malá 12V žiarovka. Po otáčaní motora 32-kou kľúčom smerom do pravej strany čakáme na moment kedy sa žiarovka rozsvieti (vtedy v motore preskočí iskra) a vizuálne skontrolujeme či výrez na remenici ukazuje na správny dielik stupnice (to jest či je predzápal podľa výrobcu). Ak nie je dosiahneme ho pootočením rozdeľovača a opätovným prekontrolovaním predzápalu (motor vždy točíme do pravej strany kvôli vôľi v rozvodoch ). Samozrejme že predzápal nastavujeme až po nastavení uhla zopnutia kontaktov. Ak je statický predzápal dobre nastavený nemali by sme mať problémy so štartovaním auta keď je motor studený. Na nastavenie (kontrolu) dynamického predzápalu nám poslúži jednoduchý stroboskop. Ja osobne doporučujem zručnejším podľa stroboskopu pohrať sa so strunkami odstredivej regulácie v rozdeľovači. A skontrolovať funkčnosť podtlakovej regulácie. S dobre nastaveným rozdeľovačom je motor výkonnejší a úspornejší.
 

Princíp činnosti


Stroboskopická lampa je vlastne zložená s troch častí: menič z 14V na 350V, indukčný snímač s budičom , samotný stroboskop.


Menič sa skladá z transformátora, tranzistora T3, odporu R10, rozpínacieho tlačidla T4, ochrannej diódy D4 a D5, filtračné kondenzátory C1, C2, C3, C4 . Po zapojení zariadenia k palubnej sieti automobilu sa cez diódu D5 objaví na C1 plné napätie 12V a pretože je tlačidlo v spojenom stave je tranzistor T3 v uzatvorenom stave a cievkou L4 nepreteká žiadny prúd. Po rozpojení tlačidla cez odpor R10 začne pretekať prúd do tranzistora T3 a ten sa otvorí čoho je následok pretekanie prúdu cez L4.V L3 sa potom naindukuje napätie ktoré je opačné a pretlačí odpor R10 a na báze T3 bude -0,6V čo spôsobí jeho zatvorenie. Prestane pretekať prúd L4 , v L3 sa napätie stratí a odpor R10 opäť otvorí tranzistor T3. Celé to kmitá a tým sa v C2 a C3 cez diódy nahromadí elektrický náboj. Transformátor je navinutý na hrnčekovom jadre H22 AL 650 (dať pozor na smery vinutia, začiatok je označený na schéme bodkou).

Indukčný snímač je navinutý na malom toroidnom jadierku 20 závitov. Toto jadierko je prevlečené cez vysokonapäťový kábel k prvej alebo štvrtej sviečke (dôležitá je orientácia jadierka). Prechodom vysokého napätia cez kábel sa v cievke na jadierku indukuje prúd, ktorý pretečie cez odpor R9 do bázy tranzistora T2 ktorý bude otvorený počas trvania iskry. Tento pulz sa prejaví na emitore T2 (12V pulz). Tento pulz prejde cez C5 a otvorí tyristor TIR1. Cez otvorený tyristor sa cez štartovaciu cievku L1 vybije kondenzátor C3. Tento pulz sa prenesie do L2 a vytvorí 15kV na naštartovanie výbojky. Vtedy cez výbojku prejde výboj ktorý osvieti remenicu motora. Keďže zotrvačnosť oka je dosť veľká tak sa nám zdá ako keby remenica stála môžeme odčítať na stupnici uhol predzápalu pri rôznych otáčkach motora.
 
Škoda 100
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
17
25
29
33
37
Uhol
36
min-max
14-21
22-29
26-32
30-36
34-40
min-max
31-42
Škoda 110
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
11
20
23
27
31
Uhol
33
min-max
8-15
16-24
20-26
24-30
28-34
min-max
28-38

 
 
Škoda 110 R,LS
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
13
19
21
23
27
Uhol
31
min-max
10-17
16-23
18-24
20-27
24-30
min-max
26-36

 
 
Škoda 105
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
12
16
22
35
44
Uhol
42
min-max
9-15
12-19
17-27
30-40
40-49
min-max
31-54

 
 
Škoda 120L
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
10
15
24
33
38
Uhol
38
min-max
6-14
10-21
20-30
27-38
33-44
min-max
32-44

 
 
Škoda 120 LS, GLS
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
12
16
25
33
36
Uhol
41
min-max
9-15
11-22
23-29
31-38
35-45
min-max
32-41

 
 
Škoda 130 L, GL, RAPID
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
11
16
25
33
36
Uhol
41
min-max
7-15
11-21
21-28
29-36
32-41
min-max
37-45
Škoda 136 L FAVORIT
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
10
14
23
33
Uhol
43
min-max
6-14
10-18
18-28
29-37
min-max
38-48
Škoda 1203
Odstredivá regulácia
Podtlaková reg.
Otáčky
1000
1500
2000
3000
4000
Otáčky
3000
Uhol
17
24
28
36
43
Uhol
40
min-max
11-24
20-28
24-32
32-40
39-47
min-max
34-46

Stroboskop je nutné zabudovať do krabičky z umelej (nevodivej) hmoty kvôli 350V na výbojke, ktoré môžu byť životu nebezpečné.

Autor článku: Laso (Vlado Laso)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (21):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů