ŠKODA techweb [homepage]
Elektrika
3. března 2000

Spouštěč motoru

údržba, demontáž, montáž, rozmontování a smontování startéru


Spouštěč - startér, pod tímhle názvem jej asi zná naprostá většina z nás - je elektromotor pro krátkodobé zatížení, s elektromagneticky vysouvaným pastorkem, určený k roztočení motoru při startování. Je to 12V, stejnosměrný motor, sériový, čtyřpólový, s rotorm uloženým ve víkách v samomazných ložiskách. V tabulce jsou k vidění technické údaje a graf ukazuje elektické a výkonové charakteristiky.

průřez startérem

Technické údaje spouštěče
PAL - Magneton 443.115-142.070; 443.115-142.071*); 443.115-142.110**)
Jmenovitý výkon (kW) 0,66
Záběrový moment (Nm) 12,25
Otáčky pro jmenovitý výkon (1/min) max. 1000
Napětí na svorce 30 při jmenovitém výkonu (V) max. 9,5
Proud spouštěče (bez zatížení) (A) max. 65
Směr otáčení vlevo
Počet zubů pastorku/modul 9/2,5
Tlak pružin kontaktů (N) 9,3 ± 10 %
*) Změna během výroby
**) Od 8. 1980

graf


Údržba startéru
Spočívá především v kontrole, opravě nebo výměně:
a) kartáčových uhlíků
b) kartáčových pružin
c) komutátoru
d) pastorku a volnoběžky
e) samomazných ložisek

Uhlíky musí mít dostatečnou délku a v komůrkách musí být volně posuvné. Přítlačné pružiny uhlíků musí mít dostatečný přítlak, komutátor musí být bez poškození, dokonale čistý. Čistí se lihem, benzinem nebo trichlorethylenem a před uzavřením a spuštěním musí být dokonale suchý. Propálený komutátor (správně má hnědočervené zabarvení) nebo jinak mechanicky poškozený se musí neodkladně opravit.
Poškozené ozubení pastorku se nahradí novým kompletem i s volnoběžkou.

Demontáž startéru z vozu a zpětná montáž
Startér je umístěn pod podlahou úložného prostoru za sedačkama na pravé straně převodovky. Odklopí se oba (!) plechové kryty na podlaze úložného prostoru. Odpojí se baterka - ukostřovací kabel. U startéru se povolí kabel od akumulátoru a kabel ke spínači. Odšroubují se šrouby držící těleso startéru v převodovce. Z vlastní zkušenosti doporučuju ten spodní navštívit zespodu - zvrchu se k němu nedá dostat...
Montáž je obráceným postupem demontáže. Posledním krokem je připojení ukostřovacího kabelu k baterce.

Rozmontování startéru
a) sundá se plechový kryt, kterým je startér uzavřen. Poté se vyšroubují dva svorníky. Z komutátorového víka je potřeba vytáhnout uhlíky.
b) sundá se komutátorové víko se všema podložkama - je dobře zapamatovat si pořačí a orientaci, jak tam ty podložky byly původně naskládaný.
c) sejme se stator - s tím už nic dál nejde dělat, snad jen ho utřít hadrem :-))
d) vyšroubují se šrouby připevňující spínač (elektromagnet) ke startéru, vyndá se kotva spínače ze závěsu vidlice a sejme se spínač.
e) sundá se zajišťovací podložka a vyrazí se čep vysouvací páky
f) vyjme se kotva s pastorkem z břemenového víka
g) sejmou se podložky z poháněcé části hřídele - opět je nutno zapamatovat si pořadí a orientaci jednotlivých položek. Srazí se převlečný kroužek z pojistného kroužku - sražení se provede směrem k vinutí motoru. Rozevře se pojistný kroužek a stáhne se s uvolněnými součástkami z hřídele.
h) je-li to potřeba, přesoustruží se komutátor a vyfrézuje se mezilamelová izolace. Mikanit má být pod činnou plochou 0,4 až 0,8 mm.

Poznámka:
Spínač se nedá dále demontovat. Zjistíte-li jeho poruchu, je třeba jej vyměnit za nový (jetý). Při čištění se kotva nebo pastorek neponořují do benzínu nebo jiného odmašťovacího prostředku. Totéž platí pro přední a zadní víko s ložisky - ponořením do něčeho takového zlikvidujete pomerně bezpečně obě samomazná ložiska!

Následné smontování startéru (spouštěče)
a) šroubovice hřídele kotvy se namaže tukem, nasadí se pastorek s volnoběžkou a převlečný kroužek. Do drážky na hřídeli se nasadí pojistný kroužek a narazí se na něj převlečný kroužek. Pastorek s volnoběžkou se musí volně pohybovat po hřídeli.
b) na hřídel se v původní sestavě nasadí příslušné podložky (unášecí, distanční kroužek, fíbrový kroužek, distanční kroužek) - já vám říkal, že si máte pamatovat jak tam byly - a se zasouvací pákou se vsune kotva do břemenového víka.
c) zavěsí se kotvička spínače do vysouvací páky a přišroubuje se spínač (lehce). Zasune se čep páky a zajistí se ségrovkou.
d) dotáhnout šrouby spínače, na břemenové víko se nasedí stator.
e) do komutátorového víka se vloží v původní sestavě podložky (prohnutá středem do víka, plochá ozubená, unášecí).
f) Nasadí se komutátorové víko (se zvednutými uhlíky na hřídel - poloha podle vybrání na vývod buzení a záseku)  a zašroubují se svorníky.
g) Nasadí se a přišroubuje propojovací pás kartáčů a vývody budicího vinutí na držáky kladných kartáčů. Uvolní se (spustí) uhlíky.
h) nasadí se izolační pás a přišroubuje kryt.
i) Přezkouší se startér.

Kontrolní zapojení spouštěče
Připojí se svorka 30 startéru k nabitému akumulátoru, do okruhu se zařadí ampérmetr s velkým rozsahem měření a startuje se - přivede se proud na svorku 50. Hodnota proudy nesmí při chodu naprázdno překročit cca 65 A, neuvažujeme špičku při první mžikové výchylce.
Spouštěč musí běžet tiše, klidně, pastorek se musí plynule vysouvat i vracet do klidové polohy. Pastorek se při vysunutí nemá otáčet přímo na čele převlečného kroužku. Doběh startéru může trvat maximálně 8 sekund.
Zkontrolujte stav kartáčových pružin. Kartáče mají dosedat na komutátor nejméně 2/3 své plochy a musí být lehce posuvné v komůrkách.
Kotva musí mít petrnou axiální vůli, max. 0,7 mm, při pootočení pastorku ve směru otáčení startéru musí volnoběžka lehce proklouznout.
Naprosto objektivní zkouška by se pochopitelně musela konat při zatížení, v našich podmínkách (svépomocí) je obtížně realizovatelná, proto nám nezbyde než se spokojit se zkouškou naprázdno (bez zatížení).


Použitá literatura: Údržba a opravy automobilů Škoda, Autor J.Andrt

Autor článku: Forejt (Jan Kopecký)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (9):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů