ŠKODA techweb [homepage]
Elektrika
10. února 2000

Cyklovač stěračů Š120-136

návod ke stavběZapojení spínače je na obr.1. Ze dvou tranzistorů je sestavený nesouměrný stabilní klopný obvod. Při přepnutí kombinovaného přepínače do krajní dolní polohy dojde k připojení bodu A na kostru. Počáteční podmínky jsou zvoleny tak, aby tranzistor T2 byl ve vodivém stavu, relé Re v kolektoru T2 sepne, přepne kontakty a uvede motor stěračů do chodu. Kondenzátor C4 se vybíjí přes R4(R5 omezuje špičkový proud na bázi T1) až na bázi T1 je napětí, při kterém se tranzistor T1 otevře. V tom okamžiku se vlivem náboje na C1 objeví na bázi T2 záporné napětí, které uzavře tranzistor T2, relé Re odpadne, přepne kontakty a motor stěračů samočinně doběhne do výchozí polohy. Délka časového intervalu je úměrná časové konstantě R4, C4 a musí být kratší než doba jednoho kyvu stěračů (0,6 až 1s). Pokud proběhnou dva kyvy, je třeba zmenšit odpor R4 na 82kohmů (68kohmů?). Pokud je tranzistor T1 vodivý, vybíjí se kondenzátor C1 přes odpory R2+R3, čímž se zvyšuje napětí na bázi T2 tak dlouho, až se tranzistor T2 otevře a působením náboje C4 se uzavře tranzistor T1. Tento postup se cyklicky opakuje.
Minimální čas je dán hodnotou odporu R2 (2s). Nastavením potenciometru R3 na maximální hodnotu 250kohmů je interval asi 30s. Potenciometr může být lineární (N) nebo logaritmický (G). Způsob zapojení v automobilu je zobrazen na obr.2.


Po zhotovení plošného spoje je vhodné pro ochranu přetřít stranu spojů lakem nebo kalafunou, rozpuštěnou v lihu. Vzhledem k možnosti proporcionálních změn obrázků je rozměr destičky plošného spoje 90x35mm. No a na závěr dva obrázky jak by to asi mohlo vypadat.


Použité součástky:

R1 - odpor TR 151 2k2 (TR 112a)
R2 - odpor TR 151 10k (TR 112a)
R3 - potenciometr TP 280b M25/N nebo G
R4 - odpor TR 151 M1 (TR 112a)
R5 - odpor TR 151 100 (TR 112a)
C1 - elektrolytický kondenzátor TE 002 G2
C2,3 - elektrolytický kondenzátor TE 984 20M
C4 - elektrolytický kondenzátor TE 986 10M
C5,6 - elektrolytický kondenzátor TE 006 5M
T1 - tranzistor KC 147 (149, 147)
T2 - tranzistor KF 507 (508, 506)
D - dioda KY 139/80 (Ka 502 až 504)
příchytka potenciometru WA 654 04
deska s plošnými spoji
relé LUN 2621.41 12V
válcový knoflík WF 243 16
spojka kabelu 441.0.5551-151.6

Autor článku: Hubkal (Luďek Hubka)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (34):
 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.
Zásady ochrany osobních údajů