koda TechWeb   Copyright © 1999-2000, Petr Va & Panda internet studio
Jakkoliv vatek i petisk obsahu serveru koda TechWeb me bt pouit jinde pouze s psemnm svolenm provozovatel serveru, je jsou uvedeni ve.

Kotoučová zadní náprava (pro vozy Š130-Rapid)
Rubrika: Brzdy
Publikovn: 25. nora 2000

Závodní vozy Škoda měly hodně úprav, samozřejmně se týkaly tyto úpravy i brzdového systému. Za základ který je notně pozměněn je brán brzdový systém vozů Š130, tedy s čtyřpístovými přednímy brzdiči. Především se jednalo o změnu zapojení T-H na T-T, která je dosažena úpravou předních třmenů na ovládání jednou hadicí. Další změnou je kompletní přestavba hlavních brzdových válců. Z původní sestavy zde téměř nic nezbyde. Upravuje se pedálová konzola, jsou zde dva nezávislé brzdové válce o průměru 15,9mm, které jsou horizontálně, nikoliv vertikálně umístěny. Válce jsou ovládány přes vahadlo a je možno měnit vzájemný poměr. Samozřejmá je absence posilovače brzd. Zadní náprava byla osazena kotouči a shodným typem brzdičů, jako vpředu. Ruční brzda je kapalinová. To je asi tak jen v letu přehled závodních úprav brzdového systému pro vozy Š130, dále se samozřejmně pro okruhové verze používaly chlazené kotouče a brzdové destičky dle potřeb. Tento přehled byl nutný pro představu jaké je nutno dělat změny v systému brzd.

Na obrázku je schéma systému brzd po úpravě.

Tento článek se bude primárně zabývat zadní kotoučovou brzdou a kapalinovou ruční brzdou. Pro názornost bude často prokládán konstrukčními obrázky tak, aby byl snadno pochopitelný.
Základem, který je nutný pro použití zadních kotoučových brzd, je vlečená zadní náprava, kterou měly vozy Š130, Š135, Š136, Rapid atd. montáž tohoto typu na starší typ nápravy, tj. kyvadlovou nápravu, není možný. Celkově tato ruční kapalinová brzda je koncipována jako provozní a není ji tudiž možno provozovat dlouhodobě jako parkovací brzdu. Slouží především k rychlému projíždění zatáček a korigování dráhy vozu.

Na obrázku je řez zadní nápravou s kotoučovou brzdou.
Zde je možno popsat celý systém úpravy. Původní buben je odstraněn, je odstraněn také štít původní brzdy. Místo štítu přijde namontovat držák třmenu, který je na obrázku pod tímto odstavcem. Tento držák třmenu je podobný jako přední ale není identický, je nutno ho vyrobit. Původní "domečky" je nutno upravit na sníženou výšku, tak že se uprosřed vyřízne cca 5mm široký pás a obě zbylé části po krajích se zpět k sobě svaří. Dále je nutno vyrobit kryt kotoučové brzdy, který ji chrání z vnitřní strany. Kryt je podobný tomu u předních brzd, ale opět je odlišný, takže je nutno ho vyrábět, nedá se upravit. Kotouč samotný je přidělán dvěma šrouby, které původně držely buben, ale hlavní sílu přenášejí čtyři šrouby, na kterých později drží i kolo.

Na obrázku je držák třmenu brzdy - "brzdiče".

Samotný třmen brzdy je použit stejný jako vpředu, tedy čtyřpístový s oddělenou spodní a horní dvojicí pístů. Z tohoto zapojení vzniká také systém ovládání, kdy jedna polovina třmenu je zapojena na provozní brzdu a druhá na ruční brzdu. Ale popořádku, vezmeme to od páky ruční brzdy. Samotná páka ruční brzdy je zkrácena o teď již přebytečnou část zasahující do středového tunelu. Na horní straně je navařena podkova, do té je vyvrtána díra a odtud je veden čep do válce. Válec je použit spojkový, tzn. běžně dostupný. K uchycení válce je nutno vyrobit konzolu z plechu tloušťky 2mm. Vzhledem k tomu, že tažení přívodu brzdové kapaliny až ze zavazadlového prostoru nepřipadá v úvahu, je nutno nad pracovní válec umístit nádobku s brzdovou kapalinou, a tedy i pro ni vyrobit dřžák. Dalším bodem je kapalinové vedení, nejdříve odstraníme původní lanovody. Celý systém vedení hydraulické ruční brzdy vychází z vedení brzdového systému k zadní nápravě, je tedy potřeba trubka odpředu k rozvodce, dále rozvodka, levá a pravá zadní trubka, levá a pravá zadní hadička. Trubičku, která měla vést dopředu upravíme (naohýbáme a dostaneme otvory kudy vedl původní bowden) dovnitř vozu, a dále víčkem tunelu k válci. Trubka se samozřejmně zkracuje a vytváří se rozklepáním nové zakončení (pomocí přípravku). Dále se namontuje rozvodka na původní (jako vpředu) a stejnými drahami táhnou druhé boční trubičky. Zde je nutno vyrobit držáky hadic, buď jednoduché vedle původních, nebo udělat dvojité a jimi nahradit původní. Poté je možno namontovat hadice.

Na obrázku je úprava třmenu zadní brzdy.

Další úpravou je úprava zadních třmenů pro nezávislé použití horní s podní poloviny. Jedná se o vyfrézování drážky do třmenu, výrobu podložky a rozdělení brzdového segmentu.

Zde bych rád upozornil, na to, že běžně (na burzách, inzeráty) nabízené kotouče tzv.chlazené pro Š120/130 jsou pouhé podomácku upravené kousky, různě odvrtané, či vyfrézované. Tyto kotouče  jsou provozně nebezpečné, především pro to že originální kotouč není možné dále zeslabovat, a určitě ne pro ztížený sportovní provoz. Základním vodítkem při výběru může být, že všechny originální chlazené kotouče jsou širší než původní, původní kotouč má šířku 9,5mm a originál chlazený škodovácký kotouč má 21mm, s tím jsou samozřejmně spojeny úpravy třmenu a dalších částí brzdiče a jeho uchycení. Takže montáž chlazeného kotouče nikdy nemůže být jen pouhou výměnou kotouče, to je jen zbožné přání některých lidí.

Na obrázku vlevo je rozdělený brzdový segment a vpravo podložka mezi segmenty.


Zadní kotouč v praxi.


Na obrázku je páka ruční brzdy, válec, konzola a nádržka.
Původní doporučenou nádrľku z Trabanta jsem zaměnil za nádržku z Avie, kdy stačilo vysoustružit redukci a  vyříznout na ní závit. Výhodou této nádržky je, že není potřeba žádný držák a má integrovanýí hlídač hladiny brzdové kapaliny, naopak nevýhodou je u vozu Rapid s nedělenou zadní sedačkou problém s vyklápěním sedačky.
Z praktických poznatků jen tři změny oproti původní dokumentaci: první změnou je zvetšení rozteče na páce, při dodržení originálních roztečí jsem ani na plný zdvih páky necítil plný brzdný účinek, až při zvětšení rozteče cca o 1cm začala ruční brzda správně fungovat. Druhým praktickým problémem je upevnění konzoly válečku, původní upevnění do tunelu dvěma šrouby je naprosto nedostatečné, i při čtyřech šroubech se plech tunelu deformoval a šrouby se vytrhávaly, takže jsem ze silného plechu (3mm) vyrobil velkou podložku, která roznáší síly na vetší plochu. Podložka je přimontována na více místech a končí až pod šroubem přichycení ruční brzdy, čimž se mi podařilo odstranit vzájemné vůle konzola-páka. Poslední dobou se přidal ještě jeden problém, při silném používání se začala prohýbat přední stěna konzoly na které je přichycen válec. Původní síla materiálu 2mm je zjevně nedostatečná. A drobná informace na závěr, vzhledem k tomu, že třmen je díky velkému kotouči a rozšíření posazen ven, nelze použít originální plechové disky (dřou o třmen), použít lze obvyklá elektronová kola např. "otvíráky", kdy je nutno pouze upravit boční odvzdušňovací šroub (seříznout, překáží), nebo použít odvzdušňovací šroub z Lady (jsou nižší).
Dalším zjištěním, bylo poškození ramen nápravy a jejího uchycení do karoserie. Síly přenášené při bočním smyku jsou větší než původní zatížení na jaké jsou nápravy konstruovány, takže je nutno provést návazné úpravy uložení nápravy a vyztužení ramen. O tom, že je samozřejmostí použití brzdové kapaliny s teplotou varu min 265 st.C, se snad nemá ani cenu zmiňovat.

Můj soukromý názor: jízda s takto upravenými brzdami je opravdu lahůdkou, zvlástě pokud řidič jezdí stylem brzda-plyn(toto není ovšem vhodné na silnice, nejlepší na pokusy je letiště). Řidič musí ovšem také kalkulovat s krizovou situací, problém je, že většinou řidiči za mnou si nenechávají dostatečný odstup a při prudkém brždění mají delší brzdnou dráhu než já, celkově totiž dávají tyto úpravy ještě při snížení těžiště, širších pneumatikách a odlehčení vozidla cca o 10-15%(soukromý odhad !) kratší brzdnou dráhu při vyšších rychlostech (nad 100 km/h) než vozy nižší třídy např. Felicia.
Celkově tedy sportovní úpravy brzd nejsou do běžného provozu příliš vhodné, zejména pro ekonomickou náročnost, a nároky na údržbu.

Autor lnku: Chipmen (Petr Váňa)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz